Danh sách tiểu hành tinh/270101–270200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270101 2001 QC267 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270102 2001 QR273 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270103 2001 QU284 31/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
270104 2001 QP294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
270105 2001 QQ329 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
270106 2001 QQ334 27/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270107 2001 RM1 07/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
270108 2001 RG4 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270109 2001 RA8 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270110 2001 RQ19 07/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270111 2001 RL20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270112 2001 RS22 07/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
270113 2001 RU28 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
270114 2001 RH29 07/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
270115 2001 RR43 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
270116 2001 RO47 12/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
270117 2001 RC62 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270118 2001 RD73 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270119 2001 RN74 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270120 2001 RJ84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
270121 2001 RW95 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
270122 2001 RN100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270123 2001 RC102 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270124 2001 RD103 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270125 2001 RM105 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
270126 2001 RQ110 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270127 2001 RR115 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270128 2001 RS115 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
270129 2001 RT115 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270130 2001 RW116 12/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
270131 2001 RJ120 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
270132 2001 RF124 12/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
270133 2001 RQ127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270134 2001 RS127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270135 2001 RB128 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270136 2001 RR129 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270137 2001 RH133 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270138 2001 RE139 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
270139 2001 SP1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
270140 2001 SV5 17/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
270141 2001 SN9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
270142 2001 SQ19 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
270143 2001 SQ21 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270144 2001 SM23 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270145 2001 SN23 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270146 2001 SX36 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270147 2001 SL62 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270148 2001 SO65 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
270149 2001 SF73 19/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
270150 2001 SG73 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270151 2001 ST89 20/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
270152 2001 SZ90 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
270153 2001 ST94 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270154 2001 SH95 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
270155 2001 SN106 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270156 2001 SN112 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
270157 2001 SR131 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270158 2001 SP137 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270159 2001 SH140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270160 2001 SH143 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
270161 2001 SU157 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
270162 2001 ST161 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270163 2001 SE171 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270164 2001 SN171 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270165 2001 SG176 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
270166 2001 SR177 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270167 2001 SU185 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270168 2001 SN195 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
270169 2001 SS199 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
270170 2001 SH218 19/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
270171 2001 SQ221 19/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
270172 2001 SK225 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270173 2001 SA226 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
270174 2001 ST240 19/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
270175 2001 SX242 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270176 2001 SZ251 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270177 2001 SQ255 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270178 2001 SQ259 20/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
270179 2001 SH263 25/09/2001 Eskridge G. Hug 780 m MPC · JPL
270180 2001 SP264 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270181 2001 SH273 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
270182 2001 SY273 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
270183 2001 SC275 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
270184 2001 SZ275 26/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
270185 2001 SP277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
270186 2001 SO288 28/09/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
270187 2001 SY301 20/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
270188 2001 SD307 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270189 2001 SM313 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270190 2001 SM320 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270191 2001 SC334 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
270192 2001 SX341 21/09/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
270193 2001 SK347 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270194 2001 SE350 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
270195 2001 SO353 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
270196 2001 SK355 18/09/2001 Apache Point SDSS 6,4 km MPC · JPL
270197 2001 TN2 06/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
270198 2001 TE13 13/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
270199 2001 TH13 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270200 2001 TZ29 14/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL