Danh sách tiểu hành tinh/26101–26200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26101 1990 QQ6 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
26102 1990 QA9 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
26103 1990 SC3 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 6,3 km MPC · JPL
26104 1990 VV1 11/11/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,2 km MPC · JPL
26105 1990 VH5 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
26106 1990 WJ2 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
26107 1991 GZ5 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
26108 1991 LF2 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
26109 1991 LJ3 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
26110 1991 NK4 08/07/1991 La Silla H. Debehogne 3,8 km MPC · JPL
26111 1991 OV 18/07/1991 Palomar H. E. Holt 2,9 km MPC · JPL
26112 1991 PG18 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 9,1 km MPC · JPL
26113 1991 PL18 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 1,8 km MPC · JPL
26114 1991 QG 31/08/1991 Kiyosato S. Otomo 7,7 km MPC · JPL
26115 1991 RG17 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
26116 1991 RW17 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
26117 1991 RX21 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 11 km MPC · JPL
26118 1991 TH 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,2 km MPC · JPL
26119 Duden 1991 TN7 07/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,1 km MPC · JPL
26120 1991 VZ2 05/11/1991 Dynic A. Sugie 2,7 km MPC · JPL
26121 1992 BX 28/01/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,5 km MPC · JPL
26122 Antonysutton 1992 CS2 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
26123 Hiroshiyoshida 1992 OK 29/07/1992 Geisei T. Seki 5,8 km MPC · JPL
26124 1992 PG2 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 6,3 km MPC · JPL
26125 1992 RG 03/09/1992 Kiyosato S. Otomo 12 km MPC · JPL
26126 1992 RD2 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
26127 Otakasakajyo 1993 BL2 19/01/1993 Geisei T. Seki 3,1 km MPC · JPL
26128 1993 BO10 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
26129 1993 DK 19/02/1993 Oohira T. Urata 5,2 km MPC · JPL
26130 1993 FQ11 17/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
26131 1993 FE20 17/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
26132 1993 FF24 21/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
26133 1993 FS26 21/03/1993 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
26134 1993 FY34 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
26135 1993 GL1 12/04/1993 La Silla H. Debehogne 10 km MPC · JPL
26136 1993 OK7 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
26137 1993 QV1 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
26138 1993 TK25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
26139 1993 TK32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
26140 1994 CX10 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 7,8 km MPC · JPL
26141 1994 GR2 05/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
26142 1994 PL1 03/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 2,7 km MPC · JPL
26143 1994 PF5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
26144 1994 PG7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
26145 1994 PG18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
26146 1994 PF27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
26147 1994 PS32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
26148 1994 PN37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
26149 1994 PU37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
26150 1994 RW11 04/09/1994 Palomar E. F. Helin 5,7 km MPC · JPL
26151 Irinokaigan 1994 TT3 02/10/1994 Geisei T. Seki 4,1 km MPC · JPL
26152 1994 UF 24/10/1994 Siding Spring R. H. McNaught 5,4 km MPC · JPL
26153 1994 UY 31/10/1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,9 km MPC · JPL
26154 1994 VF1 04/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
26155 1994 VL7 08/11/1994 Kiyosato S. Otomo 3,7 km MPC · JPL
26156 1994 WT 25/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
26157 1994 WA1 25/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
26158 1994 WH1 27/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 6,8 km MPC · JPL
26159 1994 WN3 28/11/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,8 km MPC · JPL
26160 1994 XR4 09/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
26161 1995 BY2 27/01/1995 Kiyosato S. Otomo 5,2 km MPC · JPL
26162 1995 BB14 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
26163 1995 DW 20/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
26164 1995 FK4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
26165 1995 FJ6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
26166 1995 QN3 31/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
26167 1995 SA1 18/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 3,6 km MPC · JPL
26168 Kanaikiyotaka 1995 WT8 24/11/1995 Ojima T. Niijima 2,3 km MPC · JPL
26169 Ishikawakiyoshi 1995 YY 21/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
26170 Kazuhiko 1996 BH2 24/01/1996 Ojima T. Niijima 4,9 km MPC · JPL
26171 1996 BY2 17/01/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 9,6 km MPC · JPL
26172 1996 BV5 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
26173 1996 DQ2 23/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
26174 1996 EP1 15/03/1996 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
26175 1996 EZ15 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
26176 1996 GD2 15/04/1996 Haleakala AMOS 7,4 km MPC · JPL
26177 Fabiodolfi 1996 GN2 12/04/1996 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 6,7 km MPC · JPL
26178 1996 GV2 11/04/1996 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
26179 1996 GL3 09/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
26180 1996 GS9 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
26181 1996 GQ21 12/04/1996 Steward Observatory N. Danzl 464 km MPC · JPL
26182 1996 HW8 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
26183 Henrigodard 1996 HG15 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
26184 1996 HC25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
26185 1996 NG 14/07/1996 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
26186 1996 SJ3 20/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
26187 1996 XA27 12/12/1996 Xinglong SCAP 9,6 km MPC · JPL
26188 Zengqingcun 1996 YE2 22/12/1996 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
26189 1997 AX12 10/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
26190 1997 BG3 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
26191 1997 CZ2 03/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
26192 1997 CH16 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
26193 1997 CL20 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
26194 Chasolivier 1997 CO26 10/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
26195 Černohlávek 1997 EN 01/03/1997 Ondřejov P. Pravec 2,3 km MPC · JPL
26196 1997 EF46 09/03/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
26197 Bormio 1997 FN1 31/03/1997 Sormano F. Manca, P. Sicoli 2,1 km MPC · JPL
26198 1997 GJ13 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
26199 Aileenperry 1997 GP13 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26200 Van Doren 1997 GF17 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL