Danh sách tiểu hành tinh/270901–271000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270901 2002 TQ273 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270902 2002 TG294 11/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
270903 Pakstiene 2002 TO303 05/10/2002 Palomar K. Černis 3,7 km MPC · JPL
270904 2002 TT305 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
270905 2002 TW311 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
270906 2002 TN313 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
270907 2002 TZ319 05/10/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
270908 2002 TE320 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
270909 2002 TE339 05/10/2002 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
270910 2002 TD345 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
270911 2002 TF350 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
270912 2002 TE358 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
270913 2002 TU369 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
270914 2002 TJ377 09/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270915 2002 TL377 15/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
270916 2002 TA378 03/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270917 2002 TP380 05/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270918 2002 TG383 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,3 km MPC · JPL
270919 2002 TB385 05/10/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
270920 2002 UT 25/10/2002 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
270921 2002 UC10 28/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270922 2002 UP13 28/10/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
270923 2002 UA16 30/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
270924 2002 UZ17 30/10/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
270925 2002 UC28 30/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
270926 2002 UG30 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
270927 2002 US31 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
270928 2002 UD37 31/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
270929 2002 UQ39 31/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
270930 2002 UW43 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
270931 2002 UB52 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
270932 2002 UQ56 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
270933 2002 UK60 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
270934 2002 UX61 30/10/2002 Apache Point SDSS 5,2 km MPC · JPL
270935 2002 UP64 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
270936 2002 UE70 30/10/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
270937 2002 UR70 30/10/2002 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
270938 2002 US70 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
270939 2002 UG71 29/10/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
270940 2002 VS4 04/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
270941 2002 VR5 02/11/2002 La Palma La Palma Obs. 860 m MPC · JPL
270942 2002 VA17 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270943 2002 VV18 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
270944 2002 VT36 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270945 2002 VV38 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
270946 2002 VK42 05/11/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
270947 2002 VJ44 04/11/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
270948 2002 VU45 05/11/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
270949 2002 VS51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
270950 2002 VY53 06/11/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
270951 2002 VL56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
270952 2002 VG62 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270953 2002 VZ62 06/11/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
270954 2002 VQ63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
270955 2002 VT70 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
270956 2002 VP71 07/11/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
270957 2002 VN72 07/11/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
270958 2002 VU76 07/11/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
270959 2002 VJ78 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
270960 2002 VK81 07/11/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
270961 2002 VH86 08/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
270962 2002 VF93 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270963 2002 VO95 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270964 2002 VX96 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
270965 2002 VJ97 12/11/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
270966 2002 VL100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
270967 2002 VV101 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270968 2002 VU102 12/11/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
270969 2002 VK104 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
270970 2002 VS104 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270971 2002 VW106 12/11/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
270972 2002 VM107 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270973 2002 VL116 12/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
270974 2002 VB129 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270975 2002 VW133 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
270976 2002 VV141 12/11/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
270977 2002 VC142 13/11/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
270978 2002 VN144 04/11/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
270979 2002 VP146 11/11/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
270980 2002 WJ11 25/11/2002 Emerald Lane L. Ball 870 m MPC · JPL
270981 2002 WN11 28/11/2002 Eskridge G. Hug 850 m MPC · JPL
270982 2002 WS19 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
270983 2002 WO26 24/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
270984 2002 WF28 24/11/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
270985 2002 WD29 22/11/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
270986 2002 XA5 01/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270987 2002 XW6 01/12/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
270988 2002 XC16 03/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270989 2002 XT17 05/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270990 2002 XW22 03/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
270991 2002 XU25 05/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270992 2002 XA28 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
270993 2002 XQ37 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270994 2002 XV39 09/12/2002 Uccle T. Pauwels 900 m MPC · JPL
270995 2002 XP47 10/12/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
270996 2002 XX57 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270997 2002 XQ60 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270998 2002 XQ62 11/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
270999 2002 XY65 12/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
271000 2002 XK73 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also