Danh sách tiểu hành tinh/269901–270000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269901 2000 HP 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
269902 2000 HU3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269903 2000 HQ15 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
269904 2000 HW17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
269905 2000 HA18 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
269906 2000 HV18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
269907 2000 HC19 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
269908 2000 HW37 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
269909 2000 HX43 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
269910 2000 HY43 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
269911 2000 HF49 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
269912 2000 HR77 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
269913 2000 HS79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
269914 2000 JV8 07/05/2000 Prescott P. G. Comba 870 m MPC · JPL
269915 2000 JA42 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269916 2000 JM42 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
269917 2000 JN48 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269918 2000 JN64 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
269919 2000 JZ84 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269920 2000 KB9 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
269921 2000 KJ37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269922 2000 KA49 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
269923 2000 KE74 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
269924 2000 LC6 05/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269925 2000 NS12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
269926 2000 NR28 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269927 2000 OM22 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
269928 2000 OO59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
269929 2000 QV19 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
269930 2000 QG156 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269931 2000 QV168 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
269932 2000 QU205 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
269933 2000 QG214 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
269934 2000 QP227 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
269935 2000 QY247 28/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
269936 2000 RK27 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
269937 2000 RY39 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
269938 2000 RU80 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
269939 2000 RV80 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
269940 2000 RO81 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
269941 2000 RQ98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
269942 2000 RK103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
269943 2000 SV10 24/09/2000 Prescott P. G. Comba 710 m MPC · JPL
269944 2000 SR14 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
269945 2000 ST15 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
269946 2000 SO31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
269947 2000 SB36 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
269948 2000 SN58 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269949 2000 ST61 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269950 2000 SX98 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
269951 2000 SZ103 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
269952 2000 SS110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
269953 2000 SH163 30/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
269954 2000 SB192 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
269955 2000 SR218 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
269956 2000 SV231 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
269957 2000 SJ232 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
269958 2000 SR232 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269959 2000 SH241 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
269960 2000 SK243 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
269961 2000 SF251 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
269962 2000 SP257 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
269963 2000 SE259 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
269964 2000 SC291 27/09/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
269965 2000 SM292 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269966 2000 SL297 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
269967 2000 SB309 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
269968 2000 SC335 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
269969 2000 SG345 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
269970 2000 SH359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
269971 2000 TQ3 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269972 2000 TV5 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
269973 2000 TB6 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
269974 2000 TU7 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
269975 2000 TO8 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269976 2000 TV14 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
269977 2000 TK22 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269978 2000 TK23 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
269979 2000 TH43 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
269980 2000 TK52 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
269981 2000 TD60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
269982 2000 TU67 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269983 2000 UH29 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
269984 2000 UV33 24/10/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
269985 2000 UK44 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
269986 2000 UD59 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
269987 2000 UK59 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
269988 2000 UF87 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
269989 2000 UX97 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
269990 2000 VF3 02/11/2000 Oaxaca J. M. Roe 2,5 km MPC · JPL
269991 2000 VB29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269992 2000 VY51 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269993 2000 WJ67 27/11/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
269994 2000 WV68 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
269995 2000 WV79 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
269996 2000 WH129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
269997 2000 XH39 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
269998 2000 XO41 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
269999 2000 YG6 20/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
270000 2000 YQ19 28/12/2000 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also