Danh sách tiểu hành tinh/270601–270700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270601 Frauenstein 2002 NN57 14/07/2002 Palomar M. Meyer 2,8 km MPC · JPL
270602 2002 NH59 08/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270603 2002 NZ60 05/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
270604 2002 NL65 14/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
270605 2002 NF66 09/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
270606 2002 NF68 12/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270607 2002 NO68 08/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
270608 2002 NP74 12/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270609 2002 NR74 14/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
270610 2002 OS19 27/07/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
270611 2002 OO22 31/07/2002 Powell Powell Obs. 3,7 km MPC · JPL
270612 2002 OK24 30/07/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
270613 2002 OY29 22/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
270614 2002 OX30 21/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
270615 2002 OY34 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
270616 2002 PC3 03/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270617 2002 PA9 05/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270618 2002 PL23 06/08/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
270619 2002 PM26 06/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
270620 2002 PD27 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
270621 2002 PE27 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270622 2002 PK28 06/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
270623 2002 PF29 06/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
270624 2002 PU29 06/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
270625 2002 PO30 06/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270626 2002 PA34 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
270627 2002 PE34 07/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
270628 2002 PU34 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
270629 2002 PB35 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
270630 2002 PB51 07/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270631 2002 PC61 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270632 2002 PY64 05/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
270633 2002 PG70 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
270634 2002 PW71 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
270635 2002 PF73 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
270636 2002 PA76 08/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
270637 2002 PO78 11/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
270638 2002 PP78 11/08/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
270639 2002 PG87 11/08/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
270640 2002 PO88 12/08/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
270641 2002 PP95 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270642 2002 PC102 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270643 2002 PM107 13/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270644 2002 PH112 05/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
270645 2002 PR112 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
270646 2002 PD122 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
270647 2002 PD125 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
270648 2002 PK130 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
270649 2002 PM140 14/08/2002 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
270650 2002 PA145 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
270651 2002 PX159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,9 km MPC · JPL
270652 2002 PT160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
270653 2002 PX161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
270654 2002 PX165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 3,6 km MPC · JPL
270655 2002 PQ166 11/08/2002 Needville Needville Obs. 4,2 km MPC · JPL
270656 2002 PJ168 11/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
270657 2002 PE169 08/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270658 2002 PG169 08/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
270659 2002 PU178 13/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
270660 2002 PC186 13/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270661 2002 PF186 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
270662 2002 PA187 11/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
270663 2002 PY187 08/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
270664 2002 PQ188 14/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270665 2002 PH189 07/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
270666 2002 PQ189 08/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270667 2002 PF190 13/08/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
270668 2002 PV190 15/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270669 2002 PG194 12/08/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
270670 2002 PT194 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
270671 2002 QT 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
270672 2002 QB7 16/08/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
270673 2002 QF8 19/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270674 2002 QP9 20/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
270675 2002 QB10 19/08/2002 Kvistaberg UDAS 3,9 km MPC · JPL
270676 2002 QJ25 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
270677 2002 QU26 29/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
270678 2002 QE30 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
270679 2002 QV31 29/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
270680 2002 QW32 29/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
270681 2002 QU36 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
270682 2002 QH37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
270683 2002 QG38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
270684 2002 QY38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
270685 2002 QW39 27/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
270686 2002 QK45 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
270687 2002 QO47 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
270688 2002 QK49 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,0 km MPC · JPL
270689 2002 QW51 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
270690 2002 QF52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
270691 2002 QK53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
270692 2002 QB54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
270693 2002 QO55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
270694 2002 QQ59 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270695 2002 QF61 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270696 2002 QX63 30/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
270697 2002 QP65 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
270698 2002 QK69 28/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
270699 2002 QE70 27/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270700 2002 QB76 29/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL