Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/270501–270600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270501 2002 EV155 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
270502 2002 ES159 05/03/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
270503 2002 EA161 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270504 2002 EY161 11/03/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
270505 2002 ED163 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
270506 2002 FP2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 880 m MPC · JPL
270507 2002 FL9 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270508 2002 FF25 19/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
270509 2002 FQ26 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270510 2002 FF27 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
270511 2002 FA29 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
270512 2002 FD30 20/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
270513 2002 FF32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
270514 2002 FP38 30/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
270515 2002 GJ23 15/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270516 2002 GZ25 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
270517 2002 GS26 11/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
270518 2002 GW26 12/04/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
270519 2002 GN30 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
270520 2002 GC41 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
270521 2002 GY43 04/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270522 2002 GY47 04/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
270523 2002 GL49 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
270524 2002 GH62 08/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270525 2002 GJ67 08/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270526 2002 GC69 08/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270527 2002 GP69 08/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270528 2002 GC70 08/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270529 2002 GO75 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
270530 2002 GT79 10/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270531 2002 GU81 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
270532 2002 GL82 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
270533 2002 GU86 10/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
270534 2002 GV88 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
270535 2002 GJ92 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
270536 2002 GO99 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
270537 2002 GN101 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270538 2002 GX113 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
270539 2002 GE114 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
270540 2002 GV118 12/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
270541 2002 GY122 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
270542 2002 GU125 12/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270543 2002 GY128 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
270544 2002 GO134 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
270545 2002 GT136 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270546 2002 GY139 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
270547 2002 GD154 12/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270548 2002 GC161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
270549 2002 GF163 14/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
270550 2002 GV165 15/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
270551 2002 GV166 12/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270552 2002 GW172 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
270553 Loureed 2002 GG178 12/04/2002 Palomar M. Meyer 1,6 km MPC · JPL
270554 2002 GP179 11/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
270555 2002 GC180 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270556 Kolonica 2002 GX182 09/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
270557 2002 GS183 09/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
270558 2002 GB185 09/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270559 2002 GY185 09/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270560 2002 GL187 08/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
270561 2002 GF188 13/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
270562 2002 GC189 09/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270563 2002 HS7 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
270564 2002 HU9 17/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
270565 2002 HO12 20/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270566 2002 JD7 03/05/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
270567 2002 JF16 07/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
270568 2002 JR17 07/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270569 2002 JH41 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
270570 2002 JV41 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
270571 2002 JS68 06/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270572 2002 JC69 07/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
270573 2002 JD76 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270574 2002 JL77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270575 2002 JY78 11/05/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
270576 2002 JQ81 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
270577 2002 JD89 11/05/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
270578 2002 JE91 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
270579 2002 JM99 13/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
270580 2002 JR113 15/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270581 2002 JT115 09/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270582 2002 JY144 13/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270583 2002 JK145 14/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
270584 2002 JG150 07/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
270585 2002 KM 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270586 2002 KA3 18/05/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270587 2002 LJ1 02/06/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
270588 2002 LA6 07/06/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
270589 2002 LN8 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
270590 2002 LP22 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
270591 2002 LN42 10/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
270592 2002 LP48 10/06/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
270593 2002 LO49 07/06/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
270594 2002 LQ51 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
270595 2002 LZ61 03/06/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
270596 2002 NS15 05/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
270597 2002 NK29 07/07/2002 Needville Needville Obs. 4,0 km MPC · JPL
270598 2002 NS35 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270599 2002 NK36 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
270600 2002 NC47 12/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL