Danh sách tiểu hành tinh/271601–271700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271601 2004 OC6 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
271602 2004 OV9 19/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
271603 2004 PL6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
271604 2004 PR6 06/08/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
271605 2004 PU7 06/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
271606 2004 PP9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 790 m MPC · JPL
271607 2004 PW10 07/08/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
271608 2004 PK12 07/08/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
271609 2004 PM18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
271610 2004 PZ20 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
271611 2004 PK21 07/08/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
271612 2004 PP24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
271613 2004 PQ27 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
271614 2004 PD37 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
271615 2004 PR37 09/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
271616 2004 PT40 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
271617 2004 PC45 07/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
271618 2004 PT46 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
271619 2004 PX50 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
271620 2004 PD51 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271621 2004 PH52 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271622 2004 PP52 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271623 2004 PQ55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
271624 2004 PR55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
271625 2004 PH57 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
271626 2004 PO60 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
271627 2004 PC64 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
271628 2004 PY65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
271629 2004 PJ67 05/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
271630 2004 PH68 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
271631 2004 PM69 07/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
271632 2004 PK70 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
271633 2004 PU73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271634 2004 PG76 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
271635 2004 PS77 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271636 2004 PJ79 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
271637 2004 PV81 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271638 2004 PP85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271639 2004 PC90 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
271640 2004 PS93 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271641 2004 PF98 15/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
271642 2004 PZ100 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271643 2004 PJ101 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
271644 2004 PQ101 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
271645 2004 PW101 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
271646 2004 PZ103 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271647 2004 PM105 13/08/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
271648 2004 PC109 11/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
271649 2004 QO6 21/08/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
271650 2004 QF8 16/08/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
271651 2004 QU12 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
271652 2004 QQ14 21/08/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
271653 2004 QL18 20/08/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
271654 2004 QP25 26/08/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
271655 2004 QR25 20/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271656 2004 RO1 05/09/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
271657 2004 RP5 04/09/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
271658 2004 RP18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271659 2004 RJ21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271660 2004 RG23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271661 2004 RH39 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271662 2004 RM40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
271663 2004 RB50 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
271664 2004 RD52 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271665 2004 RA55 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
271666 2004 RC55 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
271667 2004 RO57 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271668 2004 RX59 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271669 2004 RZ59 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271670 2004 RP62 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
271671 2004 RO63 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
271672 2004 RF67 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
271673 2004 RZ67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271674 2004 RG73 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
271675 2004 RW73 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
271676 2004 RT76 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
271677 2004 RF77 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271678 2004 RO77 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
271679 2004 RB79 08/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
271680 2004 RY80 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271681 2004 RZ81 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
271682 2004 RO83 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271683 2004 RW83 08/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271684 2004 RW85 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
271685 2004 RF90 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271686 2004 RS92 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271687 2004 RY96 08/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
271688 2004 RB100 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
271689 2004 RF100 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271690 2004 RS101 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
271691 2004 RW106 09/09/2004 Apache Point Apache Point Obs. 1,2 km MPC · JPL
271692 2004 RY107 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271693 2004 RX114 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271694 2004 RW134 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271695 2004 RH140 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271696 2004 RN144 08/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
271697 2004 RD145 09/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
271698 2004 RL146 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271699 2004 RJ147 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
271700 2004 RQ148 09/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL