Danh sách tiểu hành tinh/269601–269700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269601 2010 CX1 05/02/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
269602 2010 CY18 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
269603 2010 CH22 09/02/2010 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
269604 2010 CF32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269605 2010 CG32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
269606 2010 CU52 14/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
269607 2010 CG89 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269608 2010 CF108 14/02/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
269609 2010 CH139 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269610 2010 CQ143 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269611 2010 CQ191 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269612 2010 CJ198 14/02/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
269613 2010 DE14 17/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
269614 2010 DU52 22/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
269615 2010 DB76 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
269616 2010 EO111 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269617 2010 JY122 14/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
269618 2010 KU117 18/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
269619 2010 SL16 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
269620 2010 UJ58 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
269621 2010 UX96 10/03/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
269622 2010 VF38 09/10/2010 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
269623 2010 VA173 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 12 km MPC · JPL
269624 2010 VQ180 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
269625 2010 XE51 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
269626 2010 XZ75 06/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269627 2011 AV 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269628 2011 AN23 31/01/1997 Prescott P. G. Comba 3,8 km MPC · JPL
269629 2011 AD27 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
269630 2011 AO28 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
269631 2011 AG29 15/01/1997 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
269632 2011 AK34 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,9 km MPC · JPL
269633 2011 AJ44 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
269634 2011 AE45 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
269635 2011 AS45 19/09/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
269636 2011 AU45 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
269637 2011 AF46 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269638 2011 AM53 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
269639 2011 AV59 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
269640 2011 AM74 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
269641 4245 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
269642 6215 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
269643 6765 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 720 m MPC · JPL
269644 2642 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
269645 1991 VX8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269646 1991 VR9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269647 1992 HF2 27/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269648 1992 QE3 25/08/1992 Palomar A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
269649 1993 BG11 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269650 1994 GR4 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269651 1994 GS7 12/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269652 1994 PE31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
269653 1994 RR7 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
269654 1994 SS2 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269655 1995 BU9 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
269656 1995 CD5 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269657 1995 FP3 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269658 1995 FQ3 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269659 1995 FK5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269660 1995 GU5 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269661 1995 MJ1 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269662 1995 MR5 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269663 1995 MP7 30/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
269664 1995 OB13 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269665 1995 SV25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
269666 1995 SU28 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269667 1995 SW38 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
269668 1995 SB46 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
269669 1995 SV51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269670 1995 SM61 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269671 1995 SH78 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
269672 1995 UR15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269673 1995 UE22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
269674 1995 UH24 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269675 1995 UX56 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269676 1995 UB62 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269677 1995 UK65 27/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269678 1995 UF80 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269679 1995 VZ8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269680 1995 WA12 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269681 1995 WB12 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269682 1995 WD17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
269683 1995 WD33 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
269684 1995 YF18 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
269685 1996 BQ10 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269686 1996 EH8 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269687 1996 GR6 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269688 1996 JJ11 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269689 1996 LL2 08/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269690 1996 RG3 14/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
269691 1996 RR7 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
269692 1996 TN16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269693 1996 TY30 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
269694 1996 UF3 31/10/1996 Prescott P. G. Comba 820 m MPC · JPL
269695 1996 VW1 06/11/1996 Stroncone A. Vagnozzi 730 m MPC · JPL
269696 1997 GE10 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
269697 1997 HS9 30/04/1997 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
269698 1997 MV9 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269699 1997 NO2 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269700 1997 PZ3 12/08/1997 Pises Pises Obs. 2,4 km MPC · JPL