Danh sách tiểu hành tinh/270401–270500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270401 2002 AM190 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
270402 2002 AV193 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
270403 2002 AF198 08/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
270404 2002 AZ201 09/01/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
270405 2002 AA202 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270406 2002 AC205 06/01/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
270407 2002 BE5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
270408 2002 BK31 22/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270409 2002 CF2 03/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
270410 2002 CR3 03/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
270411 2002 CO13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
270412 2002 CX14 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
270413 2002 CN16 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270414 2002 CF18 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
270415 2002 CV19 04/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
270416 2002 CC20 04/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270417 2002 CA22 05/02/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270418 2002 CM22 05/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
270419 2002 CB24 06/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
270420 2002 CA36 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
270421 2002 CR36 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
270422 2002 CA40 05/02/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
270423 2002 CG61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270424 2002 CR62 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270425 2002 CD65 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
270426 2002 CM71 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
270427 2002 CR71 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
270428 2002 CP73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
270429 2002 CA74 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
270430 2002 CD75 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
270431 2002 CT76 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270432 2002 CR87 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270433 2002 CX90 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270434 2002 CG91 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270435 2002 CA92 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270436 2002 CB92 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270437 2002 CR100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270438 2002 CQ113 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270439 2002 CZ115 13/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
270440 2002 CJ117 07/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,7 km MPC · JPL
270441 2002 CS124 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
270442 2002 CD125 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
270443 2002 CN142 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270444 2002 CG145 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
270445 2002 CL154 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
270446 2002 CD156 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
270447 2002 CE157 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270448 2002 CO166 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
270449 2002 CT175 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270450 2002 CO178 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270451 2002 CN182 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270452 2002 CN186 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270453 2002 CK225 15/02/2002 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
270454 2002 CC229 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
270455 2002 CR229 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
270456 2002 CO237 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270457 2002 CW246 15/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
270458 2002 CC252 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
270459 2002 CK256 04/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270460 2002 CF270 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
270461 2002 CR273 08/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
270462 2002 CH276 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
270463 2002 CE278 07/02/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
270464 2002 CJ280 07/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
270465 2002 CJ285 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270466 2002 CG287 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
270467 2002 CZ289 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270468 2002 CB295 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270469 2002 CV296 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
270470 2002 CA302 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270471 2002 CU309 06/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
270472 Csörgei 2002 CS316 06/02/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270473 2002 DV4 17/02/2002 Cerro Tololo DLS 3,1 km MPC · JPL
270474 2002 DG14 16/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
270475 2002 DD17 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
270476 2002 DU19 16/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270477 2002 EK5 08/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
270478 2002 EM21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
270479 2002 EG42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270480 2002 ER45 11/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
270481 2002 EJ52 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270482 2002 ER56 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270483 2002 EE63 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270484 2002 EQ68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270485 2002 ET68 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270486 2002 EH75 14/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
270487 2002 EH83 13/03/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270488 2002 EJ84 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270489 2002 EJ93 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270490 2002 EZ113 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
270491 2002 ET115 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
270492 2002 EQ131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
270493 2002 ER132 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
270494 2002 ET132 13/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
270495 2002 ED136 12/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
270496 2002 EU136 12/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
270497 2002 EK137 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
270498 2002 ES142 12/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270499 2002 EY146 14/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
270500 2002 EY149 19/03/1993 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL