Danh sách tiểu hành tinh/269501–269600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269501 2009 UG72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
269502 2009 UZ72 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
269503 2009 UX80 22/10/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
269504 2009 UT88 22/10/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
269505 2009 UA89 24/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
269506 2009 UY89 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
269507 2009 UU91 18/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
269508 2009 UX95 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
269509 2009 UQ98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
269510 2009 UE99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
269511 2009 UH108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269512 2009 UL109 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
269513 2009 UV109 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
269514 2009 UL110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269515 2009 UA115 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
269516 2009 UN127 26/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
269517 2009 UD129 28/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,5 km MPC · JPL
269518 2009 UQ132 16/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
269519 2009 US146 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
269520 2009 UC147 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269521 2009 UU147 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
269522 2009 UP152 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
269523 2009 VR7 08/11/2009 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
269524 2009 VX16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
269525 2009 VB27 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269526 2009 VQ41 09/11/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
269527 2009 VY42 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269528 2009 VN44 15/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 2,1 km MPC · JPL
269529 2009 VG48 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
269530 2009 VF60 10/11/2009 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
269531 2009 VR65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
269532 2009 VU66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269533 2009 VH69 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
269534 2009 VA82 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269535 2009 VK82 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269536 2009 VG83 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269537 2009 VF84 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269538 2009 VZ85 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269539 2009 VD92 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
269540 2009 VJ92 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
269541 2009 VT93 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
269542 2009 VK94 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269543 2009 VQ95 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269544 2009 VC104 15/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
269545 2009 VN106 11/11/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
269546 2009 VE108 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
269547 2009 VG111 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
269548 Fratyu 2009 WR 16/11/2009 Plana F. Fratev 2,2 km MPC · JPL
269549 2009 WS5 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
269550 Chur 2009 WT5 16/11/2009 Falera J. De Queiroz 3,2 km MPC · JPL
269551 2009 WU8 19/11/2009 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,0 km MPC · JPL
269552 2009 WZ14 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
269553 2009 WX15 16/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
269554 2009 WD25 21/11/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,8 km MPC · JPL
269555 2009 WF27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269556 2009 WM33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269557 2009 WW33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
269558 2009 WM41 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269559 2009 WY46 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
269560 2009 WQ50 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
269561 2009 WK68 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269562 2009 WM68 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
269563 2009 WR73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269564 2009 WW73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
269565 2009 WT82 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269566 2009 WT85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
269567 Bakhtinov 2009 WK105 24/11/2009 Tzec Maun V. Nevski 2,4 km MPC · JPL
269568 2009 WS105 25/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 4,5 km MPC · JPL
269569 2009 WO123 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269570 2009 WQ125 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
269571 2009 WP161 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269572 2009 WF176 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269573 2009 WC179 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
269574 2009 WN182 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269575 2009 WE197 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
269576 2009 WT198 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
269577 2009 WM199 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
269578 2009 WR203 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
269579 2009 WS204 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269580 2009 WL215 26/11/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
269581 2009 WN217 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
269582 2009 WX222 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
269583 2009 WO230 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269584 2009 WR250 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
269585 2009 WO251 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
269586 2009 WJ254 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
269587 2009 WB260 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269588 2009 WR260 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269589 Kryachko 2009 XN1 10/12/2009 Tzec Maun V. Nevski 3,1 km MPC · JPL
269590 2009 XC4 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
269591 2009 XO7 12/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
269592 2009 XA13 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269593 2009 YU2 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
269594 2010 AM36 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
269595 2010 AZ79 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269596 2010 AY96 09/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
269597 2010 AC99 12/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
269598 2010 BF70 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
269599 2010 BR80 25/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
269600 2010 BR85 03/11/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL