Danh sách tiểu hành tinh/269401–269500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269401 2009 RO8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
269402 2009 RH12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269403 2009 RT13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269404 2009 RL15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
269405 2009 RN28 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
269406 2009 RK29 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
269407 2009 RS30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
269408 2009 RD46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269409 2009 RQ52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269410 2009 RB54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
269411 2009 RZ55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269412 2009 RM69 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269413 2009 SK20 22/09/2009 Kachina J. Hobart 860 m MPC · JPL
269414 2009 SX20 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269415 2009 SV32 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269416 2009 SL39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269417 2009 SF46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269418 2009 SM52 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269419 2009 ST66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269420 2009 SD107 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
269421 2009 SB119 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269422 2009 SX121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269423 2009 SQ128 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269424 2009 SE131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
269425 2009 SE132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
269426 2009 SW132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
269427 2009 SU134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269428 2009 SD135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269429 2009 SG135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
269430 2009 SB147 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
269431 2009 SP148 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
269432 2009 SN150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269433 2009 SL163 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
269434 2009 SR164 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
269435 2009 SO165 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
269436 2009 SP174 18/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
269437 2009 SP200 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269438 2009 SY202 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269439 2009 SV204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269440 2009 SE206 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269441 2009 SJ212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269442 2009 SC220 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
269443 2009 SP224 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269444 2009 SR230 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
269445 2009 SZ233 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
269446 2009 SJ238 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
269447 2009 SH245 28/09/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 980 m MPC · JPL
269448 2009 SA250 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
269449 2009 SC253 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
269450 2009 SD253 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
269451 2009 SE256 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
269452 2009 SM267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
269453 2009 SY270 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
269454 2009 SC272 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269455 2009 SA276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
269456 2009 SB277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
269457 2009 SQ289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269458 2009 SW297 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269459 2009 SJ333 25/09/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
269460 2009 SB336 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269461 2009 SA345 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269462 2009 SE346 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269463 2009 SZ347 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
269464 2009 SK348 24/09/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
269465 2009 SF350 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
269466 2009 SR360 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
269467 2009 SM361 27/09/2009 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
269468 2009 SP363 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
269469 2009 TB18 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
269470 2009 TF20 11/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
269471 2009 TP21 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
269472 2009 TB24 14/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
269473 2009 TR25 14/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
269474 2009 TG27 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
269475 2009 TQ32 14/10/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
269476 2009 TR34 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
269477 2009 TM35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
269478 2009 TP35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
269479 2009 TH36 14/10/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
269480 2009 TC39 15/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
269481 2009 TC42 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
269482 2009 TO42 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
269483 2009 TB44 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269484 Marcia 2009 UB4 19/10/2009 Falera J. De Queiroz 2,6 km MPC · JPL
269485 Bisikalo 2009 UQ14 21/10/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,8 km MPC · JPL
269486 2009 UW15 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,0 km MPC · JPL
269487 2009 UW17 20/10/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,5 km MPC · JPL
269488 2009 UJ18 17/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
269489 2009 UY20 22/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
269490 2009 UH23 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
269491 2009 UR25 20/10/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269492 2009 UG30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
269493 2009 UF31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
269494 2009 UU31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
269495 2009 UB32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
269496 2009 UC35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
269497 2009 UR37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269498 2009 US51 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
269499 2009 UD53 22/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
269500 2009 UT59 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL