Danh sách tiểu hành tinh/270301–270400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270301 2001 VX132 08/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
270302 2001 WA2 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270303 2001 WB2 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
270304 2001 WW2 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
270305 2001 WQ10 17/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
270306 2001 WS42 18/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
270307 2001 WQ44 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270308 2001 WS53 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270309 2001 WL70 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270310 2001 WD78 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270311 2001 WE82 20/11/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
270312 2001 WP84 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270313 2001 XJ 03/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
270314 2001 XY8 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270315 2001 XV12 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
270316 2001 XG15 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270317 2001 XO19 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270318 2001 XD29 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
270319 2001 XJ32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
270320 2001 XS38 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
270321 2001 XT39 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
270322 2001 XB60 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270323 2001 XU90 10/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
270324 2001 XV96 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270325 2001 XC104 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270326 2001 XU109 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
270327 2001 XK113 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270328 2001 XG116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270329 2001 XU116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270330 2001 XS121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270331 2001 XX134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
270332 2001 XD155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270333 2001 XT169 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270334 2001 XU172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270335 2001 XW180 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270336 2001 XH183 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
270337 2001 XU185 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270338 2001 XZ194 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270339 2001 XN195 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270340 2001 XM211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270341 2001 XG219 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270342 2001 XP219 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270343 2001 XG220 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270344 2001 XP223 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270345 2001 XU223 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
270346 2001 XC249 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
270347 2001 XX252 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270348 2001 XZ262 13/12/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
270349 2001 XE267 15/12/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
270350 2001 YX4 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 1,7 km MPC · JPL
270351 2001 YM20 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270352 2001 YR23 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270353 2001 YB40 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270354 2001 YX40 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270355 2001 YD45 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270356 2001 YU49 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
270357 2001 YA51 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270358 2001 YN54 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
270359 2001 YU62 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
270360 2001 YS73 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270361 2001 YK86 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270362 2001 YL91 17/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
270363 2001 YQ98 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270364 2001 YY105 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270365 2001 YU117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270366 2001 YN126 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270367 2001 YQ127 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
270368 2001 YC130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270369 2001 YY138 22/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
270370 2001 YF139 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
270371 2001 YR159 18/12/2001 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
270372 2001 YJ160 18/12/2001 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
270373 William 2002 AE3 07/01/2002 Ibis J. Edmonds 820 m MPC · JPL
270374 2002 AB12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
270375 2002 AD25 08/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
270376 2002 AM42 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270377 2002 AP45 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270378 2002 AQ53 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
270379 2002 AW55 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
270380 2002 AH56 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270381 2002 AK61 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
270382 2002 AA81 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270383 2002 AH103 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270384 2002 AW107 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
270385 2002 AY112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270386 2002 AR113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270387 2002 AY129 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 6,3 km MPC · JPL
270388 2002 AV138 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270389 2002 AY139 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270390 2002 AQ141 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270391 2002 AH143 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270392 2002 AT147 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
270393 2002 AP156 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270394 2002 AC160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270395 2002 AB164 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270396 2002 AF188 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
270397 2002 AV188 10/01/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
270398 2002 AE189 10/01/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
270399 2002 AP189 10/01/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270400 2002 AH190 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL