Danh sách tiểu hành tinh/270201–270300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270201 2001 TS32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270202 2001 TK42 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270203 2001 TA54 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270204 2001 TJ68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270205 2001 TF86 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270206 2001 TT90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270207 2001 TB92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270208 2001 TM92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270209 2001 TB97 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270210 2001 TC97 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270211 2001 TJ99 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
270212 2001 TO120 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
270213 2001 TN139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
270214 2001 TO139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
270215 2001 TY142 10/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
270216 2001 TA146 10/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
270217 2001 TB149 10/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
270218 2001 TD151 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
270219 2001 TK154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
270220 2001 TZ168 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270221 2001 TN169 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270222 2001 TF173 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270223 2001 TM173 14/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
270224 2001 TE180 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270225 2001 TN183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
270226 2001 TD189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270227 2001 TD191 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
270228 2001 TF196 13/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
270229 2001 TX198 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270230 2001 TG203 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270231 2001 TT206 11/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
270232 2001 TV210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
270233 2001 TP213 13/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
270234 2001 TU214 13/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
270235 2001 TC229 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
270236 2001 TB240 10/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270237 2001 TM245 14/10/2001 Apache Point SDSS 630 m MPC · JPL
270238 2001 TD252 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
270239 2001 TD260 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
270240 2001 UH10 21/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
270241 2001 UL11 23/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
270242 2001 US13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
270243 2001 UA18 24/10/2001 Powell Powell Obs. 1,3 km MPC · JPL
270244 2001 UL18 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
270245 2001 UR21 17/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
270246 2001 UE22 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270247 2001 UG25 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
270248 2001 UJ25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270249 2001 UC29 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270250 2001 UR30 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270251 2001 UV30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270252 2001 US34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270253 2001 UE36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
270254 2001 UU39 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270255 2001 UC51 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270256 2001 UW97 17/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
270257 2001 UD100 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270258 2001 UZ101 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270259 2001 UQ106 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270260 2001 UD116 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270261 2001 UO117 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270262 2001 UY137 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270263 2001 UF139 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
270264 2001 UH144 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270265 2001 UB147 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270266 2001 UB166 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
270267 2001 UP166 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
270268 2001 UH171 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270269 2001 UX171 18/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270270 2001 UT172 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
270271 2001 UM175 24/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
270272 2001 UK182 16/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
270273 2001 UG187 17/10/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
270274 2001 UJ194 18/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270275 2001 UB211 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270276 2001 US215 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270277 2001 UC227 16/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
270278 2001 VP5 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270279 2001 VT7 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270280 2001 VH11 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270281 2001 VX19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270282 2001 VV47 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270283 2001 VX63 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270284 2001 VV69 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270285 2001 VD70 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
270286 2001 VY76 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270287 2001 VK79 09/11/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
270288 2001 VV82 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270289 2001 VG88 12/11/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
270290 2001 VP103 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270291 2001 VH106 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270292 2001 VM110 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
270293 2001 VE112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270294 2001 VH115 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
270295 2001 VK115 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
270296 2001 VH117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270297 2001 VE120 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270298 2001 VQ127 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
270299 2001 VS127 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
270300 2001 VU129 11/11/2001 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL