Danh sách tiểu hành tinh/269301–269400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269301 2008 SB88 20/09/2008 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
269302 2008 ST109 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
269303 2008 SL110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269304 2008 SV110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
269305 2008 SA114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269306 2008 SD130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269307 2008 SK139 23/09/2008 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
269308 2008 SW145 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
269309 2008 SV151 30/09/2008 Desert Moon B. L. Stevens 3,2 km MPC · JPL
269310 2008 SA153 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
269311 2008 SC154 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
269312 2008 SK154 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
269313 2008 SK155 23/09/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
269314 2008 SD159 24/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
269315 2008 SD166 28/09/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
269316 2008 SJ166 28/09/2008 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
269317 2008 SG168 30/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
269318 2008 SJ171 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
269319 2008 SS172 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
269320 2008 SL176 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
269321 2008 SA177 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
269322 2008 SR207 27/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
269323 Madisonvillehigh 2008 SE209 28/09/2008 Charleston ARO 2,7 km MPC · JPL
269324 2008 SL219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
269325 2008 SO221 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
269326 2008 SH269 21/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
269327 2008 SC278 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
269328 2008 SY282 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
269329 2008 SJ285 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
269330 2008 TU1 02/10/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,6 km MPC · JPL
269331 2008 TV3 03/10/2008 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
269332 2008 TK6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
269333 2008 TA17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
269334 2008 TY17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
269335 2008 TD19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
269336 2008 TS27 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
269337 2008 TC30 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
269338 2008 TM30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
269339 2008 TJ37 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
269340 2008 TB40 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
269341 2008 TD52 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269342 2008 TU91 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
269343 2008 TZ94 06/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 7,1 km MPC · JPL
269344 2008 TH95 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269345 2008 TG106 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269346 2008 TB110 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
269347 2008 TV110 06/10/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
269348 2008 TT134 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
269349 2008 TT179 01/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
269350 2008 US9 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269351 2008 UW11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269352 2008 UM12 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
269353 2008 UO36 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269354 2008 UW50 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
269355 2008 UR61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
269356 2008 UF90 26/10/2008 Cordell-Lorenz D. T. Durig 12 km MPC · JPL
269357 2008 UL97 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
269358 2008 UN122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269359 2008 UJ205 27/10/2008 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
269360 2008 UN249 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
269361 2008 UN323 31/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
269362 2008 UZ334 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269363 2008 UB338 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
269364 2008 US354 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
269365 2008 VA43 03/11/2008 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
269366 2008 WB6 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269367 2008 WL6 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269368 2008 WL49 18/11/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
269369 2008 WK140 18/11/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
269370 2008 YX40 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269371 2008 YE168 30/12/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
269372 2008 YS169 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
269373 2008 YT172 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269374 2009 AF17 13/01/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 5,8 km MPC · JPL
269375 2009 DV46 28/02/2009 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
269376 2009 DP57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
269377 2009 NB1 14/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
269378 2009 NH2 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269379 2009 OW3 21/07/2009 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
269380 2009 PM10 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
269381 2009 PG20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269382 2009 QW 17/08/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
269383 2009 QG1 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
269384 2009 QX2 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269385 2009 QY3 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269386 2009 QY14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
269387 2009 QT22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
269388 2009 QX22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
269389 2009 QH28 20/08/2009 Hibiscus N. Teamo 1,1 km MPC · JPL
269390 Igortkachenko 2009 QA34 27/08/2009 Tzec Maun L. Elenin 1,5 km MPC · JPL
269391 2009 QM37 31/08/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,3 km MPC · JPL
269392 2009 QX37 29/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 900 m MPC · JPL
269393 2009 QS44 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269394 2009 QC45 27/08/2009 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
269395 2009 QX50 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
269396 2009 QQ60 18/08/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
269397 2009 RB 02/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
269398 2009 RE3 10/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
269399 2009 RZ5 14/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
269400 2009 RN8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL