Danh sách tiểu hành tinh/269201–269300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269201 2008 HD68 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
269202 2008 JW4 02/05/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
269203 2008 JL13 04/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
269204 2008 JG14 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
269205 2008 JG15 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
269206 2008 JU21 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269207 2008 JJ37 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
269208 2008 KA9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269209 2008 KG20 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269210 2008 KU21 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
269211 2008 KA31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
269212 2008 LK6 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269213 2008 LL10 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
269214 2008 LW11 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
269215 2008 LU14 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
269216 2008 LG15 09/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269217 2008 ND1 01/07/2008 Eskridge G. Hug 2,6 km MPC · JPL
269218 2008 NP1 05/07/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,9 km MPC · JPL
269219 2008 NK2 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269220 2008 OE11 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
269221 2008 OE20 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
269222 2008 OX20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269223 2008 OU21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269224 2008 OV21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269225 2008 OE24 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
269226 2008 PO4 05/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 4,4 km MPC · JPL
269227 2008 PG9 07/08/2008 Dauban F. Kugel 1,3 km MPC · JPL
269228 2008 PT15 11/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,2 km MPC · JPL
269229 2008 PD17 11/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,5 km MPC · JPL
269230 2008 PP19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269231 2008 PQ19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
269232 Tahin 2008 QV 21/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 3,4 km MPC · JPL
269233 2008 QN5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
269234 2008 QP6 26/08/2008 Prairie Grass J. Mahony 2,2 km MPC · JPL
269235 2008 QS6 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
269236 2008 QL8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
269237 2008 QC9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
269238 2008 QM9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
269239 2008 QD10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
269240 2008 QM10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
269241 2008 QY10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
269242 2008 QO13 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
269243 Charbonnel 2008 QN14 27/08/2008 Pises J.-M. Lopez, C. Cavadore 3,0 km MPC · JPL
269244 2008 QJ17 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
269245 Catastini 2008 QL19 27/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,4 km MPC · JPL
269246 2008 QF20 30/08/2008 Kleť Kleť Obs. 3,4 km MPC · JPL
269247 2008 QN20 25/08/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269248 2008 QL23 25/08/2008 Tiki N. Teamo 4,3 km MPC · JPL
269249 2008 QO24 29/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,7 km MPC · JPL
269250 2008 QR26 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
269251 Kolomna 2008 QW28 26/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,8 km MPC · JPL
269252 Bogdanstupka 2008 QA29 27/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 6,2 km MPC · JPL
269253 2008 QK35 31/08/2008 Moletai Molėtai Obs. 3,0 km MPC · JPL
269254 2008 QN36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269255 2008 QP36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269256 2008 QK43 26/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
269257 2008 RY1 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269258 2008 RH5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269259 2008 RY17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269260 2008 RE19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269261 2008 RU27 08/09/2008 Grove Creek F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
269262 2008 RM29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
269263 2008 RS47 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
269264 2008 RY50 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269265 2008 RO58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269266 2008 RL63 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269267 2008 RO65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269268 2008 RP69 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
269269 2008 RN70 06/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
269270 2008 RW71 06/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
269271 2008 RF72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
269272 2008 RJ82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
269273 2008 RO89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
269274 2008 RL90 06/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
269275 2008 RY95 07/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
269276 2008 RB102 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269277 2008 RN105 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
269278 2008 RH108 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
269279 2008 RK110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269280 2008 RW115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
269281 2008 RO117 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
269282 2008 RN121 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269283 2008 RN136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269284 2008 RK138 06/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
269285 2008 RN141 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
269286 2008 SA1 21/09/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,3 km MPC · JPL
269287 2008 SY4 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
269288 2008 SV15 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269289 2008 SY18 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269290 2008 SV20 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269291 2008 SM21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
269292 2008 SC23 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
269293 2008 SC36 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
269294 2008 SJ37 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
269295 2008 SZ50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
269296 2008 SU52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
269297 2008 SC68 21/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
269298 2008 SB71 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269299 2008 SK74 23/09/2008 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
269300 Diego 2008 SB82 26/09/2008 La Cañada J. Lacruz 4,0 km MPC · JPL