Danh sách tiểu hành tinh/269801–269900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269801 1999 VC42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269802 1999 VV58 04/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
269803 1999 VJ82 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
269804 1999 VJ84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269805 1999 VK88 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269806 1999 VM95 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
269807 1999 VN96 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
269808 1999 VZ102 09/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
269809 1999 VK104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269810 1999 VZ108 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
269811 1999 VN115 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269812 1999 VW132 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269813 1999 VF133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
269814 1999 VV143 11/11/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
269815 1999 VL150 14/11/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
269816 1999 VS180 07/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
269817 1999 VZ193 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
269818 1999 VX211 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
269819 1999 VN213 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
269820 1999 WQ18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269821 1999 XA6 04/12/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
269822 1999 XO251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269823 1999 XW254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269824 2000 AY43 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269825 2000 AZ44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269826 2000 AN94 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
269827 2000 AU158 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269828 2000 AR207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
269829 2000 AM209 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269830 2000 AA249 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
269831 2000 AQ253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269832 2000 BK6 29/01/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
269833 2000 BN12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269834 2000 BG13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
269835 2000 BG22 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
269836 2000 BG29 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
269837 2000 BP37 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
269838 2000 CY20 02/02/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
269839 2000 CR23 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
269840 2000 CA43 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
269841 2000 CS54 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
269842 2000 CU69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269843 2000 CD118 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
269844 2000 CH130 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269845 2000 CL141 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269846 2000 DQ9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
269847 2000 DU21 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
269848 2000 DE34 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
269849 2000 DY38 29/02/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
269850 2000 DM53 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269851 2000 DV58 29/02/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
269852 2000 DK61 29/02/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
269853 2000 DB67 29/02/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
269854 2000 DF97 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
269855 2000 DK108 29/02/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
269856 2000 DT108 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
269857 2000 DD115 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269858 2000 EB4 04/03/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 910 m MPC · JPL
269859 2000 EQ4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
269860 2000 EM5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
269861 2000 EJ6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
269862 2000 EN15 04/03/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
269863 2000 ER22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269864 2000 EY22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
269865 2000 ER52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
269866 2000 EY59 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
269867 2000 ES65 10/03/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
269868 2000 EM90 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
269869 2000 ER135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
269870 2000 EN171 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
269871 2000 EC189 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269872 2000 EB196 03/03/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
269873 2000 EJ196 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
269874 2000 EJ207 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
269875 2000 FK2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
269876 2000 FW57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
269877 2000 FV73 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
269878 2000 GK4 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269879 2000 GP11 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
269880 2000 GK13 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
269881 2000 GF15 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269882 2000 GM21 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
269883 2000 GP26 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
269884 2000 GH27 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269885 2000 GG34 05/04/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
269886 2000 GT35 05/04/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
269887 2000 GV36 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
269888 2000 GX38 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
269889 2000 GU43 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
269890 2000 GA48 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
269891 2000 GJ52 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
269892 2000 GZ69 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
269893 2000 GO77 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269894 2000 GQ77 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
269895 2000 GX115 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269896 2000 GA119 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
269897 2000 GH119 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269898 2000 GD129 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
269899 2000 GM129 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
269900 2000 GB131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL