Danh sách tiểu hành tinh/268801–268900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268801 2006 UG212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
268802 2006 US223 19/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
268803 2006 UJ233 21/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
268804 2006 UF249 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
268805 2006 UO265 27/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
268806 2006 UZ359 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
268807 2006 VP2 03/11/2006 Antares ARO 1,6 km MPC · JPL
268808 2006 VG4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268809 2006 VV15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
268810 2006 VL17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268811 2006 VC21 09/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 830 m MPC · JPL
268812 2006 VS27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268813 2006 VO37 11/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
268814 2006 VV45 14/11/2006 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
268815 2006 VC50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
268816 2006 VU60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
268817 2006 VQ68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268818 2006 VB70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268819 2006 VH75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268820 2006 VP98 11/11/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
268821 2006 VT99 11/11/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
268822 2006 VQ101 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268823 2006 VT111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268824 2006 VY111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
268825 2006 VP119 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
268826 2006 VS144 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
268827 2006 VF150 09/11/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
268828 2006 VD172 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
268829 2006 WN10 16/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
268830 2006 WH11 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268831 2006 WM34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
268832 2006 WL39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
268833 2006 WA60 17/11/2006 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
268834 2006 WF68 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
268835 2006 WY85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
268836 2006 WY100 19/11/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
268837 2006 WS102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
268838 2006 WR103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268839 2006 WN109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
268840 2006 WF126 22/11/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
268841 2006 WN127 23/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
268842 2006 WK128 26/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
268843 2006 WA153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
268844 2006 WF158 22/11/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
268845 2006 WE174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
268846 2006 WX198 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
268847 2006 XZ4 12/12/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 780 m MPC · JPL
268848 2006 XL8 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268849 2006 XB15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268850 2006 XE23 12/12/2006 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
268851 2006 XF28 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
268852 2006 XT28 13/12/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
268853 2006 XX42 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
268854 2006 XZ47 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
268855 2006 XM49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
268856 2006 XY59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
268857 2006 XC62 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268858 2006 XV64 12/12/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
268859 2006 XX67 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
268860 2006 XY68 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
268861 2006 XC69 13/12/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
268862 2006 YO2 17/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 870 m MPC · JPL
268863 2006 YJ6 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
268864 2006 YL17 21/12/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
268865 2006 YC19 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268866 2006 YY34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
268867 2006 YL38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268868 2006 YF45 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268869 2006 YN49 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268870 2006 YC53 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
268871 2007 AB10 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
268872 2007 AJ10 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
268873 2007 AK11 14/01/2007 Altschwendt W. Ries 960 m MPC · JPL
268874 2007 AW17 14/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 680 m MPC · JPL
268875 2007 AZ20 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
268876 2007 AU21 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
268877 2007 AW23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
268878 2007 AZ23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
268879 2007 AK25 15/01/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
268880 2007 AD31 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
268881 2007 BY2 20/01/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
268882 2007 BQ3 16/01/2007 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
268883 2007 BN8 16/01/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
268884 2007 BU8 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
268885 2007 BH10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268886 2007 BV13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268887 2007 BS18 17/01/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268888 2007 BS26 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
268889 2007 BW26 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
268890 2007 BM29 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
268891 2007 BY29 24/01/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
268892 2007 BD30 24/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
268893 2007 BY31 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268894 2007 BG40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
268895 2007 BK41 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
268896 2007 BS41 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
268897 2007 BO42 24/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
268898 2007 BT49 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268899 2007 BY49 26/01/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 830 m MPC · JPL
268900 2007 BF56 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL