Danh sách tiểu hành tinh/268601–268700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268601 2006 BN247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
268602 2006 BA251 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
268603 2006 BJ253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268604 2006 BO254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
268605 2006 BA256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
268606 2006 BK256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268607 2006 BJ260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268608 2006 BT265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268609 2006 BS266 25/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
268610 2006 BR283 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
268611 2006 CY30 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268612 2006 CK42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268613 2006 CZ43 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
268614 2006 CT46 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268615 2006 CG51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268616 2006 CK65 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268617 2006 CE67 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
268618 2006 CF67 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
268619 2006 CW67 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
268620 2006 DZ3 20/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
268621 2006 DA6 20/02/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
268622 2006 DX20 20/02/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
268623 2006 DT22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268624 2006 DF23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268625 2006 DD24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
268626 2006 DS28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268627 2006 DR29 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
268628 2006 DE30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268629 2006 DK30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268630 2006 DC36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268631 2006 DK46 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268632 2006 DG58 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
268633 2006 DG69 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
268634 2006 DU88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268635 2006 DG96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
268636 2006 DS101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268637 2006 DL106 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
268638 2006 DW109 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
268639 2006 DE114 27/02/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
268640 2006 DP115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
268641 2006 DR116 27/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
268642 2006 DV119 20/02/2006 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
268643 2006 DR126 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268644 2006 DA132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268645 2006 DS133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
268646 2006 DD141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
268647 2006 DS146 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268648 2006 DK156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268649 2006 DN175 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
268650 2006 DC189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
268651 2006 DG192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
268652 2006 DT203 22/02/2006 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
268653 2006 DT212 23/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
268654 2006 DA215 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268655 2006 DW215 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
268656 2006 DS216 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
268657 2006 EB2 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
268658 2006 EG6 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268659 2006 EL19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
268660 2006 EX20 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
268661 2006 ES22 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268662 2006 EW29 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268663 2006 EE36 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
268664 2006 ED43 04/03/2006 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
268665 2006 EC58 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
268666 2006 EC60 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
268667 2006 EQ65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268668 2006 EZ71 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268669 Bunun 2006 FA 18/03/2006 Lulin Observatory T.-C. Yang, Q.-z. Ye 3,4 km MPC · JPL
268670 2006 FS7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
268671 2006 FP10 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
268672 2006 FT14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
268673 2006 FF15 23/03/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
268674 2006 FJ17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
268675 2006 FM17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
268676 2006 FM31 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
268677 2006 FO37 24/03/2006 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
268678 2006 FJ38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268679 2006 FQ43 23/03/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
268680 2006 FM44 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
268681 2006 FF48 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
268682 2006 FO50 25/03/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
268683 2006 FF52 26/03/2006 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
268684 2006 FJ53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
268685 2006 FR54 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
268686 Elenaaprile 2006 GW 02/04/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,7 km MPC · JPL
268687 2006 GL21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
268688 2006 GO23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
268689 2006 GO26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
268690 2006 GF27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
268691 2006 GK31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
268692 2006 GZ40 07/04/2006 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
268693 2006 GN42 06/04/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
268694 2006 GK46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
268695 2006 GO48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268696 2006 GS50 01/04/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
268697 2006 GP51 07/04/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
268698 2006 GA52 07/04/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
268699 2006 HW4 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
268700 2006 HP6 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL