Danh sách tiểu hành tinh/268301–268400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268301 2005 QT97 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
268302 2005 QT110 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
268303 2005 QS111 27/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
268304 2005 QM113 27/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
268305 2005 QV114 27/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268306 2005 QJ123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268307 2005 QX128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268308 2005 QS135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268309 2005 QR136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
268310 2005 QZ136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268311 2005 QU140 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
268312 2005 QV141 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268313 2005 QX146 28/08/2005 Siding Spring SSS 830 m MPC · JPL
268314 2005 QK152 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268315 2005 QQ153 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268316 2005 QV159 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
268317 2005 QO161 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
268318 2005 QX161 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
268319 2005 QR166 26/08/2005 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
268320 2005 RB30 09/09/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
268321 2005 RP45 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268322 2005 RR45 09/09/2005 Apache Point A. C. Becker 900 m MPC · JPL
268323 2005 SN14 25/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
268324 2005 SP17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268325 2005 SS23 23/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
268326 2005 SE26 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
268327 2005 SU38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
268328 2005 SG74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
268329 2005 SH83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268330 2005 SX87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268331 2005 SL88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268332 2005 SM96 25/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268333 2005 SD99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268334 2005 SD101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268335 2005 SA104 25/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
268336 2005 ST114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268337 2005 SK133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268338 2005 SK150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268339 2005 SQ150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268340 2005 SF155 26/09/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
268341 2005 SR162 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268342 2005 SW163 27/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
268343 2005 SP176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268344 2005 SD178 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268345 2005 SK212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268346 2005 SV236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
268347 2005 SZ244 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
268348 2005 SG246 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268349 2005 SU247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268350 2005 SS251 24/09/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
268351 2005 SV253 22/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
268352 2005 SC256 22/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
268353 2005 SS278 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
268354 2005 TX4 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
268355 2005 TK7 01/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
268356 2005 TR23 01/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
268357 2005 TD27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
268358 2005 TH29 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
268359 2005 TO29 02/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
268360 2005 TG32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268361 2005 TD42 03/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
268362 2005 TG85 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268363 2005 TX99 07/10/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
268364 2005 TS114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
268365 2005 TB119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268366 2005 TD119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268367 2005 TO121 07/10/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
268368 2005 TS125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
268369 2005 TE136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268370 2005 TO141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268371 2005 TF149 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268372 2005 TS150 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268373 2005 TD163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268374 2005 TU164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268375 2005 TJ165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268376 2005 TC180 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
268377 2005 TP193 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
268378 2005 UH20 22/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
268379 2005 UH21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268380 2005 UN23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268381 2005 US26 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
268382 2005 UO50 23/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
268383 2005 UU56 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
268384 2005 UJ57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
268385 2005 UV60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
268386 2005 UE62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268387 2005 UW88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268388 2005 UK102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268389 2005 US123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268390 2005 UN129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268391 2005 UO133 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
268392 2005 UB143 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
268393 2005 UU146 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268394 2005 UJ148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268395 2005 UR155 26/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
268396 2005 UR156 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268397 2005 UJ169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268398 2005 UG174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268399 2005 UW183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
268400 2005 UE193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL