Danh sách tiểu hành tinh/269101–269200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269101 2007 HB83 22/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
269102 2007 HE83 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269103 2007 HM83 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269104 2007 HN86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
269105 2007 HF90 19/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
269106 2007 HP97 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
269107 2007 JO3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
269108 2007 JB9 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
269109 2007 JS25 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269110 2007 JG27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269111 2007 JR37 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
269112 2007 JZ37 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
269113 2007 JA38 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
269114 2007 JL39 15/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269115 2007 JT39 11/05/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
269116 2007 KO8 24/05/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
269117 2007 LU11 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269118 2007 LH15 12/06/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
269119 2007 LQ31 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269120 2007 LM33 12/06/2007 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
269121 2007 MG9 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
269122 2007 MD25 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
269123 2007 NF2 12/07/2007 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
269124 2007 PC23 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
269125 2007 PF37 13/08/2007 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
269126 2007 PP43 11/08/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,8 km MPC · JPL
269127 2007 PU47 08/08/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
269128 2007 PU48 13/08/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
269129 2007 RG22 03/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
269130 2007 RL65 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
269131 2007 RL108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269132 2007 RZ133 11/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
269133 2007 SP3 16/09/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
269134 2007 TF89 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
269135 2007 TL92 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269136 2007 TF161 11/10/2007 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
269137 2007 TM177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
269138 2007 TM225 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269139 2007 TJ284 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
269140 2007 UA21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269141 2007 UT60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
269142 2007 VY30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
269143 2007 WZ23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
269144 2008 AR31 10/01/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
269145 2008 CZ31 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
269146 2008 CE204 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269147 2008 DU4 27/02/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,0 km MPC · JPL
269148 2008 EL15 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
269149 2008 EV18 02/03/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
269150 2008 ET21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
269151 2008 EW28 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
269152 2008 EM33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269153 2008 ES54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
269154 2008 EM67 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
269155 2008 EC77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
269156 2008 EO79 08/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
269157 2008 ES92 03/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
269158 2008 EQ114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269159 2008 EZ114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
269160 2008 EF127 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
269161 2008 EV150 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
269162 2008 ET155 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
269163 2008 EL168 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
269164 2008 FL15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
269165 2008 FU25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269166 2008 FO58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
269167 2008 FB59 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269168 2008 FJ59 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269169 2008 FM59 29/03/2008 Jarnac Jarnac Obs. 820 m MPC · JPL
269170 2008 FM60 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
269171 2008 FS60 29/03/2008 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
269172 2008 FK61 30/03/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
269173 2008 FX69 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
269174 2008 FY75 30/03/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
269175 2008 FK84 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
269176 2008 FF93 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
269177 2008 FA105 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269178 2008 FL117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
269179 2008 FD125 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
269180 2008 FB129 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
269181 2008 FR129 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
269182 2008 GO11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269183 2008 GJ18 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
269184 2008 GH28 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
269185 2008 GZ37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
269186 2008 GB42 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269187 2008 GO42 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269188 2008 GC45 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
269189 2008 GZ50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
269190 2008 GQ66 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
269191 2008 GR94 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
269192 2008 GF98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269193 2008 GY100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
269194 2008 GN138 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
269195 2008 GP140 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
269196 2008 GK145 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269197 2008 HN2 25/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 640 m MPC · JPL
269198 2008 HZ27 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
269199 2008 HR34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
269200 2008 HF65 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL