Danh sách tiểu hành tinh/268201–268300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268201 2005 AK45 15/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
268202 2005 AS59 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
268203 2005 AK65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
268204 2005 AG74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
268205 2005 AY81 07/01/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
268206 2005 BF11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
268207 2005 BY16 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
268208 2005 BR17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268209 2005 BO21 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
268210 2005 BP23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
268211 2005 BL48 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
268212 2005 BQ49 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
268213 2005 CY 01/02/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
268214 2005 CY8 01/02/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
268215 2005 CG20 02/02/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
268216 2005 CF32 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
268217 2005 CR39 07/02/2005 Altschwendt Altschwendt Obs. 4,9 km MPC · JPL
268218 2005 CX39 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268219 2005 CK46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
268220 2005 CO67 01/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
268221 2005 CD68 02/02/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
268222 2005 CZ73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
268223 2005 EE3 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
268224 2005 ET13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
268225 2005 EF22 03/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
268226 2005 EF24 03/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
268227 2005 ED30 04/03/2005 Gnosca S. Sposetti 3,3 km MPC · JPL
268228 2005 ES43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
268229 2005 EY50 03/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
268230 2005 EL72 02/03/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
268231 2005 EO89 08/03/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
268232 2005 EH136 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
268233 2005 EQ170 07/03/2005 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
268234 2005 EA220 10/03/2005 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
268235 2005 ER223 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268236 2005 EA228 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
268237 2005 GQ50 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268238 2005 GA63 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
268239 2005 GT107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
268240 2005 GW181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
268241 2005 HC6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268242 Pebble 2005 JW1 04/05/2005 Haleakala J. Bedient 900 m MPC · JPL
268243 2005 JH117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268244 2005 JP143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
268245 2005 LR41 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268246 2005 MQ2 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
268247 2005 MT5 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
268248 2005 MU18 28/06/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
268249 2005 ML20 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
268250 2005 MS20 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268251 2005 MF24 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
268252 2005 MD27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
268253 2005 MT33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
268254 2005 MO41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268255 2005 NJ10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
268256 2005 NO19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
268257 2005 NA21 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
268258 2005 NN35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
268259 2005 NG43 05/07/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
268260 2005 NJ49 10/07/2005 Jarnac Jarnac Obs. 920 m MPC · JPL
268261 2005 NS60 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268262 2005 NM85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
268263 2005 NE123 06/07/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
268264 2005 NS124 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268265 2005 OF5 28/07/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
268266 2005 OJ8 26/07/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
268267 2005 OQ9 27/07/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
268268 2005 OJ18 30/07/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
268269 2005 OB21 28/07/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
268270 2005 OC22 29/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268271 2005 OF22 29/07/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
268272 2005 OA29 30/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268273 2005 PA1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
268274 2005 PH6 07/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
268275 2005 PP7 04/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
268276 2005 PA11 04/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
268277 2005 PB22 06/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268278 2005 PX23 08/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
268279 2005 QL4 24/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268280 2005 QG5 22/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
268281 2005 QW8 25/08/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
268282 2005 QV26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268283 2005 QF29 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
268284 2005 QM31 22/08/2005 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
268285 2005 QH36 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
268286 2005 QE41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
268287 2005 QW44 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
268288 2005 QZ46 26/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
268289 2005 QH53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
268290 2005 QE62 26/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
268291 2005 QX71 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
268292 2005 QN74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
268293 2005 QW79 27/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
268294 2005 QE82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
268295 2005 QJ83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
268296 2005 QG86 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268297 2005 QL87 31/08/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
268298 2005 QW88 30/08/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,4 km MPC · JPL
268299 2005 QJ92 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
268300 2005 QN94 27/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL