Danh sách tiểu hành tinh/268101–268200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268101 2004 RA321 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
268102 2004 RQ337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268103 2004 RA342 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
268104 2004 RX343 08/09/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
268105 2004 RJ355 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268106 2004 SG4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268107 2004 SL11 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
268108 2004 SC23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
268109 2004 SP27 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268110 2004 SC55 22/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
268111 2004 SW56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
268112 2004 SW61 17/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
268113 2004 TG1 03/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
268114 2004 TM8 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
268115 Williamalbrecht 2004 TK9 07/10/2004 Sonoita W. R. Cooney Jr., J. Gross 2,5 km MPC · JPL
268116 2004 TL12 06/10/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
268117 2004 TW13 04/10/2004 Apache Point J. C. Barentine, G. A. Esquerdo 3,1 km MPC · JPL
268118 2004 TL22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268119 2004 TN23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268120 2004 TQ24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268121 2004 TZ31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268122 2004 TJ50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268123 2004 TV64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268124 2004 TG69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
268125 2004 TM85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268126 2004 TW85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268127 2004 TH93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268128 2004 TJ94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
268129 2004 TM94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268130 2004 TB109 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
268131 2004 TX117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
268132 2004 TO118 05/10/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
268133 2004 TZ121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
268134 2004 TS126 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
268135 2004 TR147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
268136 2004 TY150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268137 2004 TX151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268138 2004 TO158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
268139 2004 TY177 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268140 2004 TD199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268141 2004 TL209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268142 2004 TN219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
268143 2004 TQ224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268144 2004 TB225 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268145 2004 TX225 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
268146 2004 TJ239 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
268147 2004 TD244 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
268148 2004 TY249 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
268149 2004 TJ254 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
268150 2004 TS278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
268151 2004 TT285 08/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
268152 2004 TJ301 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
268153 2004 TW323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268154 2004 TW332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268155 2004 TO333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268156 2004 TF334 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268157 2004 TD351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268158 2004 TR355 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
268159 2004 TE356 10/10/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
268160 2004 TN357 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268161 2004 TS358 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268162 2004 UF8 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
268163 2004 VB1 04/11/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
268164 2004 VC8 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268165 2004 VA12 03/11/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
268166 2004 VN26 04/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
268167 2004 VB55 10/11/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
268168 2004 VR61 05/11/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
268169 2004 VP72 09/11/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
268170 2004 WK4 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
268171 2004 WF5 18/11/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
268172 2004 XN17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268173 2004 XS20 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
268174 2004 XN31 09/12/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
268175 2004 XO34 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
268176 2004 XO53 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
268177 2004 XF59 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268178 2004 XW67 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
268179 2004 XE89 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
268180 2004 XK92 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
268181 2004 XU99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
268182 2004 XE133 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
268183 2004 XQ137 04/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
268184 2004 XL146 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
268185 2004 XC147 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
268186 2004 XF179 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
268187 2004 YR4 17/12/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
268188 2004 YB6 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
268189 2004 YP22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
268190 2004 YT22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
268191 2005 AQ7 06/01/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
268192 2005 AU18 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
268193 2005 AF19 08/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
268194 2005 AC30 09/01/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
268195 2005 AU34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
268196 2005 AB35 13/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
268197 2005 AH36 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
268198 2005 AD38 13/01/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
268199 2005 AL40 15/01/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
268200 2005 AD45 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL