Danh sách tiểu hành tinh/268901–269000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268901 2007 BA57 24/01/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
268902 2007 BH58 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268903 2007 BQ74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268904 2007 BX77 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
268905 2007 CP 05/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268906 2007 CR3 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268907 2007 CW3 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268908 2007 CW6 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
268909 2007 CQ10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
268910 2007 CS11 06/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268911 2007 CO13 07/02/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
268912 2007 CS15 06/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
268913 2007 CO17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
268914 2007 CM19 05/02/2007 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 870 m MPC · JPL
268915 2007 CF23 07/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
268916 2007 CB24 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
268917 2007 CD27 08/02/2007 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
268918 2007 CW37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
268919 2007 CO41 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
268920 2007 CH43 08/02/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
268921 2007 CW44 08/02/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
268922 2007 CK45 08/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
268923 2007 CT45 08/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268924 2007 CO51 08/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
268925 2007 CP51 08/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268926 2007 CA56 13/02/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
268927 2007 DR1 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268928 2007 DE4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268929 2007 DA9 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
268930 2007 DT9 17/02/2007 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
268931 2007 DE10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268932 2007 DJ10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268933 2007 DT13 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268934 2007 DX13 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268935 2007 DW20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268936 2007 DV21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268937 2007 DX23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268938 2007 DD27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268939 2007 DC28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268940 2007 DS28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268941 2007 DN33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268942 2007 DE37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268943 2007 DF38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268944 2007 DH39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
268945 2007 DR42 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
268946 2007 DQ44 17/02/2007 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
268947 2007 DU44 17/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
268948 2007 DS46 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
268949 2007 DZ49 16/02/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
268950 2007 DJ51 17/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
268951 2007 DW53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
268952 2007 DG55 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268953 2007 DL74 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
268954 2007 DU76 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
268955 2007 DS77 22/02/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268956 2007 DU78 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268957 2007 DQ94 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268958 2007 DD98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
268959 2007 DG98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
268960 2007 DV105 20/02/2007 Lulin Observatory LUSS 1,4 km MPC · JPL
268961 2007 DR109 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
268962 2007 EL6 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
268963 2007 EP11 09/03/2007 Nashville R. Clingan 1,1 km MPC · JPL
268964 2007 EB16 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
268965 2007 EL17 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
268966 2007 EJ18 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
268967 2007 EY20 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268968 2007 EY23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268969 2007 EZ24 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
268970 2007 EC25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
268971 2007 ED28 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268972 2007 EQ31 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268973 2007 EZ31 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268974 2007 EQ40 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268975 2007 EK42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268976 2007 EG45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268977 2007 EM52 11/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
268978 2007 EW53 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
268979 2007 EG54 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
268980 2007 EF65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268981 2007 EU67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268982 2007 EK69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268983 2007 EO70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268984 2007 EY78 10/03/2007 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
268985 2007 EH80 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
268986 2007 EC83 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268987 2007 EG87 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
268988 2007 EC89 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268989 2007 EM90 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
268990 2007 EG91 09/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
268991 2007 EE98 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268992 2007 EZ98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268993 2007 ED101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268994 2007 EE101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268995 2007 ER101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
268996 2007 EG105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
268997 2007 EJ105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
268998 2007 ES108 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
268999 2007 EL109 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269000 2007 EL113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also