Danh sách tiểu hành tinh/267901–268000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
267901 2004 BX106 27/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267902 2004 BX108 28/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
267903 2004 BV110 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
267904 2004 BX114 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267905 2004 BJ137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
267906 2004 BZ157 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
267907 2004 CU5 10/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267908 2004 CJ10 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
267909 2004 CQ23 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
267910 2004 CL28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267911 2004 CS61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
267912 2004 CC68 10/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267913 2004 CU72 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
267914 2004 CN73 14/02/2004 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
267915 2004 CR77 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267916 2004 CP95 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
267917 2004 CH99 15/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
267918 2004 CT107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
267919 2004 CQ117 11/02/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
267920 2004 CV123 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
267921 2004 DC7 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
267922 2004 DZ10 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
267923 2004 DQ22 18/02/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
267924 2004 DA25 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267925 2004 DR27 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
267926 2004 DU33 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267927 2004 DA38 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267928 2004 DZ39 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
267929 2004 DC43 23/02/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
267930 2004 DC44 16/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
267931 2004 DX48 19/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
267932 2004 DR51 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267933 2004 DF59 23/02/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
267934 2004 DC63 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
267935 2004 EF4 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
267936 2004 EB9 14/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
267937 2004 EE10 13/03/2004 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
267938 2004 EQ19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
267939 2004 EC20 14/03/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
267940 2004 EM20 15/03/2004 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
267941 2004 EN22 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
267942 2004 EA25 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267943 2004 EG35 12/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
267944 2004 ED42 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
267945 2004 EF44 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267946 2004 ER59 15/03/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
267947 2004 EA68 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
267948 2004 ET73 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
267949 2004 EW76 15/03/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
267950 2004 ED80 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267951 2004 EA84 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
267952 2004 ES85 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
267953 2004 ET85 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267954 2004 EO105 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
267955 2004 FL20 16/03/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
267956 2004 FB21 16/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
267957 2004 FZ27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
267958 2004 FK29 24/03/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
267959 2004 FK35 16/03/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
267960 2004 FX36 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
267961 2004 FD39 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
267962 2004 FN39 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267963 2004 FG45 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267964 2004 FK55 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267965 2004 FL66 20/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
267966 2004 FZ72 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
267967 2004 FV86 19/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267968 2004 FR93 22/03/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
267969 2004 FG96 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267970 2004 FL98 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267971 2004 FL109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
267972 2004 FX109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
267973 2004 FO115 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267974 2004 FU115 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267975 2004 FY123 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
267976 2004 FT125 27/03/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
267977 2004 FY145 30/03/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,0 km MPC · JPL
267978 2004 FV162 16/03/2004 Valmeca C. Demeautis, D. Matter 940 m MPC · JPL
267979 2004 GL3 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
267980 2004 GX3 11/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267981 2004 GF4 11/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267982 2004 GB13 11/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
267983 2004 GC20 15/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 960 m MPC · JPL
267984 2004 GM20 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
267985 2004 GA26 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
267986 2004 GU53 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
267987 2004 GU56 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
267988 2004 GU58 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
267989 2004 GX60 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
267990 2004 GG64 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267991 2004 GC73 15/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
267992 2004 GS78 11/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
267993 2004 GF82 13/04/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
267994 2004 HL12 19/04/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
267995 2004 HE25 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267996 2004 HQ27 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267997 2004 HH28 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267998 2004 HV42 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267999 2004 HR72 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
268000 2004 JN6 09/05/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also