Danh sách tiểu hành tinh/268701–268800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268701 2006 HG12 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
268702 2006 HJ16 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
268703 2006 HV17 20/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
268704 2006 HZ19 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
268705 2006 HB21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268706 2006 HD23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
268707 2006 HD28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
268708 2006 HA32 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
268709 2006 HM33 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
268710 2006 HP40 21/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
268711 2006 HH44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
268712 2006 HF46 25/04/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
268713 2006 HK47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
268714 2006 HN51 24/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
268715 2006 HT56 19/04/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
268716 2006 HL57 18/04/2006 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
268717 2006 HT60 27/04/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
268718 2006 HH61 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
268719 2006 HS70 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268720 2006 HX71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268721 2006 HR75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
268722 2006 HG85 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
268723 2006 HP105 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
268724 2006 HW114 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268725 2006 HQ135 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,0 km MPC · JPL
268726 2006 HV137 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 4,6 km MPC · JPL
268727 2006 JK51 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
268728 2006 JX52 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
268729 2006 JF56 02/05/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
268730 2006 KU5 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
268731 2006 KQ6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
268732 2006 KZ14 20/05/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
268733 2006 KJ17 20/05/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
268734 2006 KR37 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
268735 2006 KY53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
268736 2006 KC63 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
268737 2006 KB73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
268738 2006 KQ101 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
268739 2006 KZ104 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
268740 2006 KF110 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
268741 2006 KF114 24/05/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
268742 2006 KT117 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
268743 2006 LU1 05/06/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
268744 2006 MA2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
268745 2006 PN29 12/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
268746 2006 QS24 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
268747 2006 QK48 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
268748 2006 QB49 21/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
268749 2006 QV64 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
268750 2006 QW65 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
268751 2006 QM77 22/08/2006 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
268752 2006 QX110 30/08/2006 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
268753 2006 QC137 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
268754 2006 QK137 31/08/2006 Marly Naef Obs. 900 m MPC · JPL
268755 2006 QM142 18/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
268756 2006 RV22 15/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
268757 2006 RT52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268758 2006 RL82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268759 2006 RY90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
268760 2006 RO93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
268761 2006 SN5 16/09/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268762 2006 SS61 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268763 2006 ST61 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268764 2006 SU95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
268765 2006 SU118 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
268766 2006 SS185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
268767 2006 SQ263 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268768 2006 SS279 28/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
268769 2006 SH313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
268770 2006 SQ325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
268771 2006 SR327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
268772 2006 SO344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268773 2006 SL363 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
268774 2006 SS364 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268775 2006 SY387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,0 km MPC · JPL
268776 2006 TQ13 10/10/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
268777 2006 TP16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
268778 2006 TA18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
268779 2006 TP27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268780 2006 TS27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268781 2006 TJ46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
268782 2006 TB49 12/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
268783 2006 TF58 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
268784 2006 TK68 11/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
268785 2006 TP85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268786 2006 TZ86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
268787 2006 TD92 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268788 2006 TC94 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
268789 2006 TZ94 15/10/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 1,1 km MPC · JPL
268790 2006 TH106 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
268791 2006 UO4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
268792 2006 UO35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
268793 2006 UJ40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268794 2006 UU103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
268795 2006 UB129 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268796 2006 UJ141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
268797 2006 UO177 16/10/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
268798 2006 UC182 16/10/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
268799 2006 UB187 19/10/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
268800 2006 US192 19/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL