Danh sách tiểu hành tinh/267801–267900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
267801 2003 SB280 18/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
267802 2003 SZ281 19/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
267803 2003 SJ289 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
267804 2003 SX311 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
267805 2003 SF318 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
267806 2003 SJ322 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
267807 2003 ST342 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
267808 2003 SQ422 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
267809 2003 SQ430 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
267810 2003 TM16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
267811 2003 TC17 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
267812 2003 TX19 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
267813 2003 TZ19 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
267814 2003 TK35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
267815 2003 TR55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
267816 2003 UB14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
267817 2003 UZ15 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
267818 2003 UP16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
267819 2003 UB33 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
267820 2003 UE34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
267821 2003 UB35 27/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
267822 2003 UT40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
267823 2003 UK47 20/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
267824 2003 UK55 18/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267825 2003 UR63 16/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
267826 2003 UW74 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
267827 2003 UO78 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
267828 2003 UL82 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
267829 2003 UX93 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
267830 2003 UJ117 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
267831 2003 UV120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
267832 2003 UQ127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
267833 2003 UN133 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
267834 2003 UC135 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
267835 2003 UM140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
267836 2003 UV147 18/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
267837 2003 UG152 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
267838 2003 UR160 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
267839 2003 UP196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
267840 2003 UR197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
267841 2003 UR204 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
267842 2003 UM212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
267843 2003 UR214 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
267844 2003 UX224 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
267845 2003 US226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
267846 2003 UC228 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
267847 2003 UH236 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
267848 2003 UJ248 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
267849 2003 UK262 26/10/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
267850 2003 UX278 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
267851 2003 UF283 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
267852 2003 UJ283 30/10/2003 Kitt Peak DLS 620 m MPC · JPL
267853 2003 UL283 30/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
267854 2003 UG318 16/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
267855 2003 VR2 14/11/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
267856 2003 VL5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
267857 2003 VU10 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
267858 2003 WJ5 18/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
267859 2003 WH9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
267860 2003 WV27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
267861 2003 WA31 18/11/2003 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
267862 2003 WM36 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
267863 2003 WW40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
267864 2003 WG80 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
267865 2003 WK84 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
267866 2003 WM103 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
267867 2003 WJ110 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267868 2003 WC112 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
267869 2003 WC115 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
267870 2003 WU147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
267871 2003 WW152 26/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267872 2003 WD157 29/11/2003 Kingsnake J. V. McClusky 5,0 km MPC · JPL
267873 2003 WS162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
267874 2003 WE164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
267875 2003 WM168 19/11/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
267876 2003 XD23 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
267877 2003 XX31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
267878 2003 YY17 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
267879 2003 YL28 17/12/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267880 2003 YM34 18/12/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
267881 2003 YS34 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267882 2003 YG35 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
267883 2003 YT59 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267884 2003 YH69 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267885 2003 YR74 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267886 2003 YH76 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267887 2003 YB93 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267888 2003 YZ109 23/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
267889 2003 YO124 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
267890 2003 YN137 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
267891 2003 YW158 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
267892 2003 YP174 19/12/2003 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
267893 2003 YX180 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267894 2004 BC3 16/01/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
267895 2004 BY3 16/01/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
267896 2004 BV39 21/01/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
267897 2004 BL49 21/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
267898 2004 BB53 22/01/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
267899 2004 BS59 21/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
267900 2004 BE98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL