Danh sách tiểu hành tinh/267101–267200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
267101 1999 XO255 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
267102 1999 YU 17/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267103 1999 YE4 19/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
267104 2000 AR19 03/01/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
267105 2000 AF72 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267106 2000 AE82 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
267107 2000 AY92 03/01/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
267108 2000 AP218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267109 2000 AW231 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
267110 2000 BV13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267111 2000 CZ2 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267112 2000 CF17 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267113 2000 CP42 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
267114 2000 CJ114 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
267115 2000 CQ120 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
267116 2000 CN122 03/02/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
267117 2000 DE10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
267118 2000 DR25 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
267119 2000 DA29 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
267120 2000 DC72 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
267121 2000 DJ87 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
267122 2000 DO90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267123 2000 DY90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
267124 2000 DT101 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
267125 2000 DF111 29/02/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
267126 2000 DC113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
267127 2000 DO117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
267128 2000 EA5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
267129 2000 EU13 05/03/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
267130 2000 ED23 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
267131 2000 EK26 04/03/2000 Socorro LINEAR APO +1km · 810 m MPC · JPL
267132 2000 EF27 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
267133 2000 ET27 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
267134 2000 EQ63 10/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
267135 2000 EL64 10/03/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
267136 2000 EF104 11/03/2000 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
267137 2000 EU115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
267138 2000 EB122 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
267139 2000 EW152 06/03/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
267140 2000 ER159 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
267141 2000 EJ174 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
267142 2000 EV193 03/03/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
267143 2000 FA5 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
267144 2000 FF6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
267145 2000 FG15 29/03/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
267146 2000 FS24 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267147 2000 FM48 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
267148 2000 FD62 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
267149 2000 FJ73 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
267150 2000 GJ4 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267151 2000 GF30 05/04/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
267152 2000 GH32 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267153 2000 GQ56 05/04/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
267154 2000 GM69 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
267155 2000 GV86 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267156 2000 GB104 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267157 2000 GB130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
267158 2000 GN142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
267159 2000 GO149 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
267160 2000 GR171 03/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
267161 2000 GK178 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
267162 2000 HW27 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
267163 2000 HA34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
267164 2000 HT42 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
267165 2000 HY58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
267166 2000 HH59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
267167 2000 HQ82 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267168 2000 HR86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
267169 2000 HW97 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
267170 2000 HF103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
267171 2000 JZ5 02/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
267172 2000 JC10 02/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267173 2000 JW13 06/05/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
267174 2000 KW70 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267175 2000 MR6 25/06/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
267176 2000 OO 23/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
267177 2000 OF34 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267178 2000 OB35 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
267179 2000 QF9 22/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
267180 2000 QK32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267181 2000 QD56 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267182 2000 QX57 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
267183 2000 QP62 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
267184 2000 QN101 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267185 2000 QE118 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267186 2000 QH145 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
267187 2000 QX145 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
267188 2000 QQ147 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
267189 2000 QK194 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
267190 2000 QO200 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267191 2000 QQ203 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
267192 2000 QH227 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
267193 2000 RY31 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267194 2000 RM81 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
267195 2000 RL88 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
267196 2000 RS88 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
267197 2000 SP9 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
267198 2000 SA14 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
267199 2000 SH29 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267200 2000 SE36 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL