Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/268001–268100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268001 2004 JQ14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268002 2004 JY15 10/05/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
268003 2004 JQ23 13/05/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
268004 2004 JH24 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
268005 2004 JT28 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
268006 2004 JU29 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
268007 2004 JJ41 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268008 2004 JK41 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268009 2004 JV48 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
268010 2004 KH4 16/05/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
268011 2004 KX5 17/05/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
268012 2004 LL 06/06/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
268013 2004 MF7 24/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
268014 2004 NR 06/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
268015 2004 NR7 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
268016 2004 NC8 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
268017 2004 NO10 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
268018 2004 NU12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
268019 2004 NC15 11/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
268020 2004 NV21 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
268021 2004 NU24 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
268022 2004 NL26 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
268023 2004 NA28 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
268024 2004 NP30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
268025 2004 NS32 15/07/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
268026 2004 NF33 12/07/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268027 2004 OJ5 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
268028 2004 OD11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
268029 2004 PB5 06/08/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
268030 2004 PE9 06/08/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
268031 2004 PL13 07/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268032 2004 PL16 07/08/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
268033 2004 PT19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
268034 2004 PQ36 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
268035 2004 PF40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
268036 2004 PS68 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
268037 2004 PL75 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
268038 2004 PZ88 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
268039 2004 PD91 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
268040 2004 PJ94 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
268041 2004 PY105 15/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
268042 2004 QX 16/08/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
268043 2004 QM3 17/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
268044 2004 QS4 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
268045 2004 QZ9 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
268046 2004 QJ11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
268047 2004 QM21 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268048 2004 QZ21 26/08/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
268049 2004 QK24 26/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
268050 2004 QZ24 24/08/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
268051 2004 QZ28 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
268052 2004 RH 02/09/2004 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
268053 2004 RV1 05/09/2004 Kleť Kleť Obs. 1,3 km MPC · JPL
268054 2004 RV18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268055 2004 RO19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
268056 2004 RS19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268057 Michaelkaschke 2004 RQ24 08/09/2004 Kleť KLENOT 4,1 km MPC · JPL
268058 2004 RA32 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
268059 2004 RO32 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
268060 2004 RH45 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
268061 2004 RP47 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
268062 2004 RS48 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
268063 2004 RP50 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
268064 2004 RZ50 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
268065 2004 RA53 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
268066 2004 RP59 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
268067 2004 RG63 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
268068 2004 RM64 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
268069 2004 RG65 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
268070 2004 RH69 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
268071 2004 RW69 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
268072 2004 RF73 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
268073 2004 RL78 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
268074 2004 RR81 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
268075 2004 RU85 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
268076 2004 RF89 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268077 2004 RF104 08/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
268078 2004 RH108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268079 2004 RP110 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
268080 2004 RB130 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
268081 2004 RV135 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268082 2004 RL139 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
268083 2004 RB147 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
268084 2004 RZ148 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
268085 2004 RS150 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
268086 2004 RD158 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
268087 2004 RL160 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268088 2004 RX182 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
268089 2004 RV219 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
268090 2004 RF229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268091 2004 RK231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268092 2004 RU233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
268093 2004 RD256 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
268094 2004 RU256 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
268095 2004 RJ257 09/09/2004 Apache Point Apache Point Obs. 3,6 km MPC · JPL
268096 2004 RY257 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
268097 2004 RM258 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268098 2004 RH289 15/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
268099 2004 RU307 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
268100 2004 RK310 13/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL