Danh sách tiểu hành tinh/267001–267100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
267001 1094 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
267002 3807 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
267003 Burkert 1978 PF 10/08/1978 La Silla L. D. Schmadel 4,1 km MPC · JPL
267004 1981 UA 21/10/1981 Palomar R. S. Dunbar 2,0 km MPC · JPL
267005 1992 RN5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
267006 1993 BR11 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
267007 1993 FD14 17/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
267008 1993 FS62 19/03/1993 La Silla UESAC 870 m MPC · JPL
267009 1993 TN7 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
267010 1994 CX4 11/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
267011 1994 PQ26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
267012 1994 RM26 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
267013 1995 SW14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
267014 1995 SY40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267015 1995 SL62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
267016 1995 SP65 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
267017 Yangzhifa 1995 UA 16/10/1995 Colleverde V. S. Casulli 790 m MPC · JPL
267018 1995 UL2 24/10/1995 Kleť Kleť Obs. 850 m MPC · JPL
267019 1995 VB4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
267020 1995 VB11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
267021 1995 VC11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
267022 1995 WX26 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
267023 1995 WF31 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
267024 1995 XK3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
267025 1995 XL3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
267026 1996 ED7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267027 1996 RN8 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
267028 1996 RF19 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
267029 1996 TT27 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
267030 1996 TV40 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
267031 1996 TZ50 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
267032 1996 TC60 03/10/1996 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
267033 1996 VW35 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
267034 1997 AC25 12/01/1997 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
267035 1997 EB10 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
267036 1997 SC11 27/09/1997 Rand G. R. Viscome 1,0 km MPC · JPL
267037 1997 YG 18/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
267038 1997 YM2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
267039 1998 DF18 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
267040 1998 FW 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
267041 1998 FL143 29/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
267042 1998 GA10 02/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
267043 1998 HQ10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
267044 1998 HN118 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
267045 1998 QK49 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
267046 1998 RU17 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267047 1998 RK40 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267048 1998 RX46 14/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
267049 1998 RE49 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
267050 1998 SG3 17/09/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
267051 1998 SA27 20/09/1998 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
267052 1998 SD95 26/09/1998 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
267053 1998 SD98 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
267054 1998 SL152 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267055 1998 SR153 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
267056 1998 UX39 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
267057 1998 VL41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
267058 1998 VR48 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
267059 1998 WK25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
267060 1998 WH42 19/11/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
267061 1998 WD44 19/11/1998 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
267062 1998 YH5 20/12/1998 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
267063 1999 FC77 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
267064 1999 FU83 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
267065 1999 RS7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
267066 1999 RR30 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
267067 1999 RY56 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267068 1999 RA249 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267069 1999 TY48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
267070 1999 TH64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
267071 1999 TP66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
267072 1999 TG70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267073 1999 TT82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
267074 1999 TR103 03/10/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
267075 1999 TV169 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
267076 1999 TW192 12/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
267077 1999 TC204 13/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
267078 1999 TK224 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
267079 1999 TY265 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267080 1999 TF294 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
267081 1999 TR318 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
267082 1999 UG59 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
267083 1999 VD59 04/11/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
267084 1999 VQ74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
267085 1999 VW75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
267086 1999 VK83 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
267087 1999 VJ91 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
267088 1999 VS126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
267089 1999 VU132 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
267090 1999 VS198 03/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
267091 1999 VE210 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
267092 1999 VW214 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267093 1999 XO45 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
267094 1999 XJ131 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
267095 1999 XB138 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
267096 1999 XZ139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
267097 1999 XQ145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
267098 1999 XC217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
267099 1999 XG227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
267100 1999 XL251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL