Danh sách tiểu hành tinh/266901–267000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266901 2009 WL121 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
266902 2009 WH146 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
266903 2009 WO156 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266904 2009 WE175 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
266905 2009 WP177 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
266906 2009 WN193 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
266907 2009 WB203 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266908 2009 WX209 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
266909 2009 WP220 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
266910 2009 WD234 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
266911 2009 WV248 17/11/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
266912 2009 WZ248 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
266913 2009 WQ251 23/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
266914 2009 WV260 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266915 2009 XX12 11/12/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
266916 2009 YJ22 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266917 2010 AN 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266918 2010 AZ71 13/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
266919 2010 BS24 17/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
266920 2010 CY21 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266921 Culhane 2010 CN52 14/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
266922 2010 CC173 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
266923 2010 DS21 16/02/2010 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
266924 2010 DK52 21/02/2010 WISE WISE 6,4 km MPC · JPL
266925 2010 ER82 12/03/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
266926 2010 EF128 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266927 2010 EG128 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266928 2010 FE16 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
266929 2010 GB158 12/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
266930 2010 HZ37 21/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
266931 2010 JZ119 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266932 2010 JT162 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
266933 2010 MT107 30/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
266934 2010 NT37 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
266935 2010 NO67 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
266936 2010 NJ82 30/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
266937 2010 PM8 02/08/2010 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
266938 2010 PB63 13/08/2010 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
266939 2010 RD49 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
266940 2010 RP176 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
266941 2010 ST20 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266942 2010 SZ23 15/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
266943 2010 TH2 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266944 2010 TP2 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266945 2010 TD5 21/07/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
266946 2010 TH30 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266947 2010 TP149 03/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
266948 2010 TS173 20/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
266949 2010 TZ179 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266950 2010 UC3 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
266951 2010 UY14 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266952 2010 US16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
266953 2010 UC27 25/10/1997 Caussols ODAS 13 km MPC · JPL
266954 2010 UK36 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266955 2010 UU36 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
266956 2010 UB49 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
266957 2010 UF58 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266958 2010 US96 02/03/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
266959 2010 UG102 06/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266960 2010 VZ13 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
266961 2010 VR26 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
266962 2010 VG48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
266963 2010 VO48 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
266964 2010 VN51 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
266965 2010 VB58 01/04/2003 Apache Point SDSS 16 km MPC · JPL
266966 2010 VL69 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266967 2010 VN83 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266968 2010 VS84 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
266969 2010 VU85 21/03/1999 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
266970 2010 VS96 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
266971 2010 VE100 17/02/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
266972 2010 VF103 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266973 2010 VB121 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
266974 2010 VK133 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 750 m MPC · JPL
266975 2010 VQ137 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266976 2010 VG184 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
266977 2010 VK197 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
266978 2010 VP198 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266979 2010 WC16 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
266980 2010 WP20 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266981 2010 WO38 25/07/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
266982 2010 WL62 21/07/2007 Lulin Q.-z. Ye 12 km MPC · JPL
266983 Josepbosch 2010 WE66 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
266984 2010 WN69 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
266985 2010 XZ4 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
266986 2010 XQ17 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266987 2010 XK24 28/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
266988 2010 XF35 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
266989 2010 XC36 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266990 2010 XB37 18/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
266991 2010 XX37 30/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
266992 2010 XR43 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
266993 2010 XV44 08/07/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
266994 2010 XH62 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266995 2010 XD67 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
266996 2010 XQ78 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
266997 2010 XR86 13/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266998 2010 YO1 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
266999 5039 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
267000 6229 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 800 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also