Danh sách tiểu hành tinh/266101–266200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266101 2006 SO126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
266102 2006 SK130 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
266103 2006 SB131 24/09/2006 Junk Bond D. Healy 900 m MPC · JPL
266104 2006 SP132 16/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
266105 2006 SQ163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266106 2006 SO197 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266107 2006 ST207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
266108 2006 SV218 26/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
266109 2006 ST245 26/09/2006 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
266110 2006 SU267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
266111 2006 SQ274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
266112 2006 SY274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
266113 2006 SP275 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266114 2006 SB286 18/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
266115 2006 SV303 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
266116 2006 SQ310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
266117 2006 SK317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266118 2006 SP341 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
266119 2006 SO342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266120 2006 SD345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266121 2006 SO353 30/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
266122 2006 ST391 18/09/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
266123 2006 SY400 26/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266124 2006 SG413 20/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
266125 2006 TP12 10/10/2006 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
266126 2006 TQ16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266127 2006 TR21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
266128 2006 TB27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266129 2006 TJ36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266130 2006 TY37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266131 2006 TH39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266132 2006 TT45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266133 2006 TD49 12/10/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
266134 2006 TA58 15/10/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
266135 2006 TG63 10/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
266136 2006 TS63 10/10/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
266137 2006 TH66 11/10/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
266138 2006 TH71 11/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
266139 2006 TR80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266140 2006 TP89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266141 2006 TF97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266142 2006 TM97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266143 2006 TB100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
266144 2006 TX100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
266145 2006 TA123 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
266146 2006 UY12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
266147 2006 UG29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266148 2006 UT30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
266149 2006 UH32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266150 2006 UN35 16/10/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
266151 2006 UB37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266152 2006 UG59 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
266153 2006 UR67 16/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
266154 2006 UW67 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
266155 2006 UB68 16/10/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
266156 2006 UF80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
266157 2006 UL90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266158 2006 UA93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266159 2006 UZ105 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266160 2006 UV109 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
266161 2006 UH112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266162 2006 UA131 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
266163 2006 UM155 21/10/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
266164 2006 UD160 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
266165 2006 UO200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266166 2006 UF217 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
266167 2006 UN219 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
266168 2006 UY223 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
266169 2006 UN225 19/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
266170 2006 UC252 27/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
266171 2006 UL253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
266172 2006 UW266 27/10/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
266173 2006 UR269 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266174 2006 UF278 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266175 2006 UQ282 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
266176 2006 UA329 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266177 2006 VT18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
266178 2006 VF19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
266179 2006 VU35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
266180 2006 VD43 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
266181 2006 VX46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
266182 2006 VA63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266183 2006 VE75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266184 2006 VM86 14/11/2006 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
266185 2006 VS100 11/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
266186 2006 VM101 11/11/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
266187 2006 VL103 12/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 760 m MPC · JPL
266188 2006 VX103 12/11/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 860 m MPC · JPL
266189 2006 VG106 13/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
266190 2006 VS106 13/11/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
266191 2006 VS109 13/11/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
266192 2006 VC112 13/11/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
266193 2006 VC130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266194 2006 VW132 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
266195 2006 VT134 15/11/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
266196 2006 VG152 09/11/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
266197 2006 VX168 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266198 2006 VQ170 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266199 2006 WH2 17/11/2006 Jarnac Jarnac Obs. 2,1 km MPC · JPL
266200 2006 WK10 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL