Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/265101–265200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265101 2003 SF319 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
265102 2003 SK319 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265103 2003 SA320 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265104 2003 SJ320 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265105 2003 ST320 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
265106 2003 SE321 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
265107 2003 SO331 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
265108 2003 SR395 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
265109 2003 SF429 20/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
265110 2003 ST430 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
265111 2003 TA19 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
265112 2003 TU37 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
265113 2003 TS38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265114 2003 TY46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
265115 2003 TF47 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265116 2003 TB59 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265117 2003 UQ26 25/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
265118 2003 UF61 16/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265119 2003 UB65 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
265120 2003 UL65 16/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
265121 2003 UF77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
265122 2003 UD94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
265123 2003 UP129 18/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
265124 2003 UV131 19/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
265125 2003 UT134 20/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
265126 2003 UF139 16/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
265127 2003 UH139 16/10/2003 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
265128 2003 UG140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
265129 2003 UV146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
265130 2003 UZ149 20/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
265131 2003 UW175 21/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
265132 2003 UK183 21/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
265133 2003 UJ205 22/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
265134 2003 UY205 22/10/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
265135 2003 UZ212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265136 2003 UJ216 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265137 2003 UU225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
265138 2003 UV264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265139 2003 UV283 30/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
265140 2003 UH298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
265141 2003 UX303 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
265142 2003 UP309 20/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265143 2003 UY309 20/10/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
265144 2003 UY315 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
265145 2003 UA339 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
265146 2003 UY373 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
265147 2003 VA2 03/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
265148 2003 VD8 14/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265149 2003 WC12 18/11/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
265150 2003 WM24 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
265151 2003 WB32 18/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
265152 2003 WH34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265153 2003 WC37 19/11/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
265154 2003 WL43 18/11/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
265155 2003 WD46 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265156 2003 WO51 19/11/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
265157 2003 WJ60 18/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
265158 2003 WD64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
265159 2003 WN66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
265160 2003 WA76 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
265161 2003 WW81 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
265162 2003 WW82 20/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
265163 2003 WX89 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265164 2003 WD134 21/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
265165 2003 WM138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265166 2003 WJ140 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265167 2003 WA143 23/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
265168 2003 WF143 23/11/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
265169 2003 WG147 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
265170 2003 WJ147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265171 2003 WJ168 19/11/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
265172 2003 WY189 24/11/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
265173 2003 XU 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
265174 2003 XF29 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
265175 2003 YR 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
265176 2003 YV8 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265177 2003 YU13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
265178 2003 YZ18 17/12/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265179 2003 YT33 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
265180 2003 YR41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265181 2003 YF44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265182 2003 YR44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265183 2003 YP49 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
265184 2003 YD74 18/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
265185 2003 YO102 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
265186 2003 YT113 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265187 2003 YS117 28/12/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
265188 2004 AS10 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
265189 2004 BG19 17/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
265190 2004 BD24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
265191 2004 BU25 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
265192 2004 BL29 18/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265193 2004 BW41 19/01/2004 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
265194 2004 BW47 21/01/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
265195 2004 BS53 22/01/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
265196 2004 BW58 23/01/2004 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
265197 2004 BF59 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
265198 2004 BJ61 22/01/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
265199 2004 BO73 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265200 2004 BL96 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL