Danh sách tiểu hành tinh/26601–26700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26601 2000 FD1 26/03/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
26602 2000 FQ11 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
26603 2000 FT17 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
26604 Ensign 2000 FO25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
26605 Hanley 2000 FS26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
26606 2000 FH31 28/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
26607 2000 FA33 29/03/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
26608 2000 FZ33 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
26609 2000 FQ34 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
26610 2000 FK39 29/03/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
26611 Madzlandon 2000 FT41 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
26612 Sunsetastro 2000 FL55 30/03/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
26613 2000 GL2 03/04/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,9 km MPC · JPL
26614 2000 GD4 05/04/2000 Fountain Hills C. W. Juels 9,9 km MPC · JPL
26615 2000 GV5 04/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
26616 2000 GG6 04/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
26617 2000 GV9 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
26618 Yixinli 2000 GX24 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
26619 2000 GP44 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26620 Yihuali 2000 GQ45 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
26621 2000 GY57 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
26622 Maxwimberley 2000 GH75 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
26623 2000 GK82 08/04/2000 Farpoint Farpoint Obs. 13 km MPC · JPL
26624 2000 GX88 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
26625 2000 GY92 05/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
26626 2000 GZ96 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
26627 2000 GC99 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
26628 2000 GX114 07/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
26629 Zahller 2000 GZ132 12/04/2000 USNO Flagstaff C. B. Luginbuhl 5,0 km MPC · JPL
26630 2000 GH133 12/04/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
26631 2000 GE136 12/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
26632 2000 HS30 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
26633 2000 HS47 29/04/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
26634 Balasubramanian 2000 HX51 29/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
26635 2000 HC53 29/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
26636 Ericabroman 2000 HX57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
26637 2000 HE82 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
26638 2000 HO88 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
26639 Murgaš 2000 JB7 05/05/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,7 km MPC · JPL
26640 Bahýľ 2000 JV10 09/05/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,5 km MPC · JPL
26641 2000 JT30 07/05/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26642 Schlenoff 2000 JJ55 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
26643 2000 JT59 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
26644 2000 JJ61 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
26645 2000 JJ66 06/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
26646 2000 KG67 31/05/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
26647 2000 LT 02/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 17 km MPC · JPL
26648 2000 LY7 05/06/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
26649 2000 ML6 30/06/2000 Haleakala NEAT 16 km MPC · JPL
26650 2000 OY20 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26651 2000 OB45 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
26652 Klinglesmith 2000 QH219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
26653 Amymeyer 2000 RY52 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
26654 Ericjohnson 2000 RH103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
26655 2000 SV87 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
26656 Samarenae 2000 SN160 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
26657 2000 SX293 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
26658 2000 UN90 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
26659 Skirda 2000 VY29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
26660 Samahalpern 2000 VG33 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
26661 Kempelen 2000 WY67 27/11/2000 Ondřejov P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
26662 2000 WB181 29/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
26663 2000 XK47 15/12/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
26664 Jongwon 2000 YB7 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26665 Sidjena 2000 YF60 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26666 Justinto 2000 YN97 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26667 Sherwinwu 2001 AS41 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
26668 Tonyho 2001 BV7 19/01/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
26669 2001 BW44 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
26670 2001 BC74 30/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
26671 Williamlopes 2001 DQ73 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
26672 Ericabrooke 2001 DR74 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26673 2001 DJ92 20/02/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
26674 2001 DB99 17/02/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
26675 2001 EZ 01/03/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
26676 2001 EZ10 02/03/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
26677 2001 EJ18 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
26678 Garner 2001 EN19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
26679 Thomassilver 2001 FX5 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
26680 Wangchristi 2001 FL8 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
26681 Niezgay 2001 FQ8 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
26682 Evanfletcher 2001 FV8 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26683 Jamesmccarthy 2001 FM22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
26684 2001 FZ35 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
26685 Khojandi 2001 FK44 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
26686 Ellenprice 2001 FT45 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
26687 2001 FH54 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26688 Wangenevieve 2001 FZ54 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
26689 Smorrison 2001 FD56 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26690 2001 FS57 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26691 Lareegardner 2001 FZ76 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
26692 2001 FM80 21/03/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
26693 Katharinecorbin 2001 FP87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
26694 Wenxili 2001 FR98 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
26695 2001 FC111 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
26696 Gechenzhang 2001 FE112 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26697 2001 FJ127 29/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
26698 Maryschroeder 2001 FN128 31/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
26699 Masoncole 2001 FZ128 30/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26700 2001 FD134 20/03/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL