Danh sách tiểu hành tinh/26501–26600

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26501 Sachiko 2000 CP2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
26502 Traviscole 2000 CQ5 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
26503 Avicramer 2000 CA9 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
26504 Brandonli 2000 CM17 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26505 Olextokarev 2000 CX21 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
26506 2000 CO25 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
26507 Mikelin 2000 CC29 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
26508 Jimmylin 2000 CD29 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
26509 2000 CJ34 05/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
26510 2000 CZ34 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26511 2000 CB39 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
26512 2000 CL46 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
26513 Newberry 2000 CP47 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
26514 2000 CH48 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
26515 2000 CJ53 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
26516 2000 CW56 04/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26517 2000 CG62 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
26518 Bhuiyan 2000 CM65 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
26519 2000 CU70 07/02/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
26520 2000 CQ75 06/02/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
26521 2000 CS76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
26522 Juliapoje 2000 CZ83 04/02/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
26523 2000 CA84 04/02/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
26524 2000 CY85 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
26525 2000 CD86 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
26526 Jookayhyun 2000 CP86 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
26527 Leasure 2000 CH87 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
26528 Genniferubin 2000 CL92 06/02/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
26529 2000 CM94 08/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
26530 Lucferreira 2000 CY96 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
26531 2000 CP100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
26532 Eduardoboff 2000 CZ102 06/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
26533 Aldering 2000 CG108 05/02/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
26534 2000 DA 16/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
26535 2000 DG3 27/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
26536 2000 DL3 27/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 8,7 km MPC · JPL
26537 Shyamalbuch 2000 DA5 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
26538 2000 DG7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
26539 2000 DJ10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
26540 2000 DF13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
26541 Garyross 2000 DV15 27/02/2000 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
26542 2000 DA27 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
26543 2000 DJ33 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
26544 Ajjarapu 2000 DN37 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
26545 Meganperkins 2000 DK39 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26546 Arulmani 2000 DH41 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
26547 2000 DM41 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
26548 Joykutty 2000 DF56 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
26549 Tankanran 2000 DZ57 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26550 2000 DQ62 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
26551 Shenliangbo 2000 DS73 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26552 2000 DT74 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
26553 2000 DO75 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
26554 2000 DU82 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26555 2000 DH101 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
26556 2000 DG107 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
26557 Aakritijain 2000 DS107 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
26558 2000 EA12 04/03/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
26559 Chengcheng 2000 EX29 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
26560 2000 EQ36 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
26561 2000 EV37 08/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26562 2000 EB38 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
26563 2000 EG39 08/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26564 2000 EC46 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
26565 2000 EF47 09/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26566 2000 EH47 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
26567 2000 EC48 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
26568 2000 ET49 09/03/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
26569 2000 EL77 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
26570 2000 EU77 05/03/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
26571 2000 EN84 07/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
26572 2000 EP84 08/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
26573 2000 EG87 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
26574 2000 ER87 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
26575 Andreapugh 2000 ES89 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26576 2000 EN90 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
26577 2000 EC91 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
26578 Cellinekim 2000 EH92 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
26579 2000 EU96 10/03/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
26580 2000 EW97 12/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26581 2000 EP107 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
26582 2000 EV107 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
26583 2000 EF109 08/03/2000 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
26584 2000 EF114 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
26585 2000 ED116 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
26586 Harshaw 2000 EF116 10/03/2000 Catalina R. Hill 5,8 km MPC · JPL
26587 Arthurstorbo 2000 EU125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
26588 Sharonstorbo 2000 EX128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
26589 2000 EN133 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
26590 2000 EY136 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
26591 Robertreeves 2000 ET141 02/03/2000 Catalina R. Hill 4,9 km MPC · JPL
26592 Maryrenfro 2000 EE144 03/03/2000 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
26593 Perrypat 2000 EC145 03/03/2000 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
26594 2000 EF151 05/03/2000 Haleakala NEAT 9,4 km MPC · JPL
26595 2000 EJ153 06/03/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
26596 2000 EE171 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
26597 2000 EF171 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
26598 2000 EV171 05/03/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
26599 2000 EZ171 08/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26600 2000 EX182 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL