Danh sách tiểu hành tinh/25601–25700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25601 Francopacini 2000 AX2 01/01/2000 San Marcello M. Tombelli, L. Tesi 8,3 km MPC · JPL
25602 Ucaronia 2000 AA3 02/01/2000 Pian dei Termini A. Boattini, A. Caronia 1,9 km MPC · JPL
25603 2000 AR4 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
25604 Karlin 2000 AM6 04/01/2000 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
25605 2000 AP7 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
25606 Chiangshenghao 2000 AT7 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25607 Tsengiching 2000 AN10 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25608 Hincapie 2000 AY10 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25609 Bogantes 2000 AA12 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25610 2000 AC20 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25611 Mabellin 2000 AY20 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25612 Yaoskalucia 2000 AZ22 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
25613 Bubenicek 2000 AL24 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
25614 Jankral 2000 AE28 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
25615 Votroubek 2000 AR31 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25616 Riinuots 2000 AJ32 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25617 Thomasnesch 2000 AN32 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25618 2000 AJ34 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
25619 Martonspohn 2000 AQ34 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
25620 Jayaprakash 2000 AL40 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25621 2000 AF41 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
25622 2000 AN46 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
25623 2000 AY47 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
25624 Kronecker 2000 AK48 06/01/2000 Prescott P. G. Comba 5,6 km MPC · JPL
25625 Verdenet 2000 AN48 05/01/2000 Le Creusot J.-C. Merlin 2,2 km MPC · JPL
25626 2000 AD50 05/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
25627 2000 AU50 05/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 5,1 km MPC · JPL
25628 Kummer 2000 AZ50 07/01/2000 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
25629 Mukherjee 2000 AH52 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25630 Sarkar 2000 AT53 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
25631 2000 AJ55 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
25632 2000 AO55 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25633 2000 AB56 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
25634 2000 AZ59 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
25635 2000 AW61 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
25636 Vaishnav 2000 AS62 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
25637 2000 AL63 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
25638 Ahissar 2000 AB64 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25639 Fedina 2000 AV64 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25640 Klintefelt 2000 AA65 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25641 2000 AT65 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25642 Adiseshan 2000 AW65 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25643 2000 AK68 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25644 2000 AP70 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25645 Alexanderyan 2000 AZ73 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25646 Noniearora 2000 AL74 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25647 2000 AQ75 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25648 Baghel 2000 AJ77 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25649 2000 AC78 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
25650 Shaubakshi 2000 AX79 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25651 2000 AG81 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
25652 Maddieball 2000 AQ83 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
25653 Baskaran 2000 AV84 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25654 2000 AX85 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25655 Baupeter 2000 AU86 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25656 Bejnood 2000 AF87 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25657 Berkowitz 2000 AM87 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
25658 Bokor 2000 AE88 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25659 Liboynton 2000 AG88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
25660 2000 AO88 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25661 2000 AZ88 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
25662 Chonofsky 2000 AA89 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25663 Nickmycroft 2000 AD89 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
25664 2000 AM89 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
25665 2000 AO89 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
25666 2000 AR89 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25667 2000 AK91 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
25668 2000 AY94 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
25669 Kristinrose 2000 AJ95 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25670 Densley 2000 AT95 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25671 2000 AW95 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25672 2000 AX95 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
25673 Di Mascio 2000 AJ99 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25674 Kevinellis 2000 AT99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25675 2000 AX101 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25676 Jesseellison 2000 AG102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25677 Aaronenten 2000 AK102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25678 Ericfoss 2000 AU105 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25679 Andrewguo 2000 AX105 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25680 Walterhansen 2000 AP106 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25681 2000 AC107 05/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
25682 2000 AF110 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25683 Haochenhong 2000 AA114 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
25684 2000 AB114 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25685 Katlinhornig 2000 AK116 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25686 Stephoskins 2000 AF117 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25687 2000 AY117 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25688 Hritzo 2000 AV120 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
25689 Duannihuang 2000 AL121 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25690 Iredale 2000 AP123 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
25691 2000 AQ123 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25692 2000 AJ124 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25693 Ishitani 2000 AQ124 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25694 2000 AX124 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
25695 Eileenjang 2000 AD125 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25696 Kylejones 2000 AE125 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25697 Kadiyala 2000 AA126 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
25698 Snehakannan 2000 AQ126 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25699 2000 AD127 05/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
25700 2000 AA128 05/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL