Danh sách tiểu hành tinh/265901–266000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265901 2006 BW43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265902 2006 BX44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
265903 2006 BZ58 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265904 2006 BN67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
265905 2006 BU68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265906 2006 BD72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
265907 2006 BO74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265908 2006 BM75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
265909 2006 BP79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265910 2006 BF82 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265911 2006 BM82 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
265912 2006 BB87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265913 2006 BC87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265914 2006 BO87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
265915 2006 BJ91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
265916 2006 BP91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265917 2006 BQ94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265918 2006 BA110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
265919 2006 BK113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265920 2006 BA115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
265921 2006 BC128 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265922 2006 BS130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265923 2006 BZ134 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
265924 Franceclemente 2006 BL147 21/01/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,8 km MPC · JPL
265925 2006 BB152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265926 2006 BP152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
265927 2006 BG157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
265928 2006 BQ157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
265929 2006 BG158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
265930 2006 BK158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265931 2006 BN158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265932 2006 BL159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265933 2006 BT160 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
265934 2006 BN162 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
265935 2006 BB166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
265936 2006 BF181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
265937 2006 BG181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
265938 2006 BP183 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265939 2006 BD188 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
265940 2006 BF188 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
265941 2006 BQ195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
265942 2006 BW205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265943 2006 BV207 31/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
265944 2006 BL208 31/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
265945 2006 BR211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265946 2006 BX212 30/01/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
265947 2006 BL221 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265948 2006 BX222 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265949 2006 BZ231 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265950 2006 BF232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265951 2006 BU244 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265952 2006 BW248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265953 2006 BO251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265954 2006 BL254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265955 2006 BG257 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265956 2006 BZ258 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
265957 2006 BL263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
265958 2006 BX266 25/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
265959 2006 BV270 31/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
265960 2006 BF274 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265961 2006 BD280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265962 2006 CG 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
265963 2006 CU52 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265964 2006 CO59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
265965 2006 CH61 02/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
265966 2006 CN65 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
265967 2006 CQ65 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265968 2006 DO1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265969 2006 DD11 21/02/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
265970 2006 DJ12 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
265971 2006 DY15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
265972 2006 DE16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265973 2006 DS17 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
265974 2006 DN23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265975 2006 DB24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265976 2006 DZ26 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265977 2006 DV30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265978 2006 DH31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
265979 2006 DM31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
265980 2006 DN32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
265981 2006 DV35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
265982 2006 DH36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
265983 2006 DW49 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
265984 2006 DS55 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
265985 2006 DL66 22/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
265986 2006 DP70 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
265987 2006 DV77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
265988 2006 DF82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265989 2006 DD83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
265990 2006 DE87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265991 2006 DM88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
265992 2006 DY89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
265993 2006 DS97 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
265994 2006 DN100 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
265995 2006 DV102 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
265996 2006 DA103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
265997 2006 DT107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265998 2006 DE110 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
265999 2006 DQ112 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
266000 2006 DF131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also