Danh sách tiểu hành tinh/264901–265000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264901 2002 TY86 03/10/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
264902 2002 TP88 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
264903 2002 TQ88 03/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
264904 2002 TD89 03/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
264905 2002 TH107 03/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
264906 2002 TN115 03/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
264907 2002 TZ131 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264908 2002 TJ135 04/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
264909 2002 TH146 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
264910 2002 TF175 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264911 2002 TK195 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264912 2002 TF214 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
264913 2002 TD228 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264914 2002 TF235 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264915 2002 TU246 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264916 2002 TB254 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264917 2002 TJ269 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264918 2002 TB279 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
264919 2002 TJ281 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264920 2002 TM298 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264921 2002 TQ312 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
264922 2002 TB320 05/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
264923 2002 TX331 05/10/2002 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
264924 2002 TJ358 10/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
264925 2002 UU11 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264926 2002 UP28 30/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
264927 2002 UG33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
264928 2002 UR37 31/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264929 2002 UC39 31/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
264930 2002 UB49 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264931 2002 VS12 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
264932 2002 VV34 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264933 2002 VQ35 05/11/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
264934 2002 VU35 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264935 2002 VW40 01/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
264936 2002 VO41 05/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264937 2002 VZ60 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264938 2002 VV71 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264939 2002 VV88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
264940 2002 VT93 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264941 2002 VV93 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264942 2002 VN113 13/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264943 2002 VD123 13/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264944 2002 VP124 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264945 2002 VR127 11/11/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
264946 2002 VK128 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264947 2002 VU131 05/11/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,5 km MPC · JPL
264948 2002 VV139 07/11/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
264949 2002 WR7 24/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
264950 2002 WR14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
264951 2002 WB29 24/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264952 2002 XW7 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264953 2002 XY17 05/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264954 2002 XV22 03/12/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264955 2002 XY25 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264956 2002 XB27 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
264957 2002 XV35 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264958 2002 XW48 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264959 2002 XD51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264960 2002 XG51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264961 2002 XE55 10/12/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264962 2002 XG57 10/12/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
264963 2002 XH119 10/12/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264964 2002 YY1 27/12/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
264965 2002 YF33 30/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264966 2003 AD 01/01/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
264967 2003 AK17 05/01/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
264968 2003 AA36 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264969 2003 AR59 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264970 2003 AQ72 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264971 2003 AM80 10/01/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
264972 2003 BY2 25/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264973 2003 BQ18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264974 2003 BT34 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
264975 2003 BF39 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264976 2003 BW42 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264977 2003 BG47 29/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
264978 2003 BJ49 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
264979 2003 BB53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
264980 2003 BY77 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
264981 2003 BE80 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
264982 2003 BK80 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
264983 2003 BN80 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
264984 2003 BK92 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264985 2003 CE7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
264986 2003 CK11 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
264987 2003 CP19 07/02/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
264988 2003 CS25 12/02/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
264989 2003 DE1 21/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
264990 2003 DR4 22/02/2003 Kleť Kleť Obs. 6,4 km MPC · JPL
264991 2003 DD9 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
264992 2003 DJ9 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
264993 2003 DX10 26/02/2003 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
264994 2003 DC17 21/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
264995 2003 DB21 22/02/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
264996 2003 ET 05/03/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
264997 2003 EA4 05/03/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
264998 2003 EB9 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264999 2003 EO30 06/03/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
265000 2003 EK33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also