Danh sách tiểu hành tinh/265801–265900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265801 2005 XZ2 01/12/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
265802 2005 XR4 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
265803 2005 XE5 06/12/2005 Desert Moon B. L. Stevens 1,2 km MPC · JPL
265804 2005 XG6 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265805 2005 XC18 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265806 2005 XW24 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
265807 2005 XS26 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
265808 2005 XL32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265809 2005 XN35 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
265810 2005 XJ38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
265811 2005 XM38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
265812 2005 XA40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
265813 2005 XN44 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265814 2005 XZ58 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265815 2005 XL60 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265816 2005 XV64 07/12/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265817 2005 XA67 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265818 2005 XU67 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
265819 2005 XK68 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
265820 2005 XA70 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
265821 2005 XZ110 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,6 km MPC · JPL
265822 2005 YS1 18/12/2005 Marly P. Kocher 2,5 km MPC · JPL
265823 2005 YD3 21/12/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
265824 2005 YD6 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265825 2005 YX6 21/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
265826 2005 YL9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265827 2005 YP11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
265828 2005 YT20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
265829 2005 YF23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265830 2005 YD24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265831 2005 YK33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
265832 2005 YY34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265833 2005 YA35 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
265834 2005 YK40 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
265835 2005 YW44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265836 2005 YJ46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
265837 2005 YD53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265838 2005 YX55 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265839 2005 YE63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265840 2005 YK63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265841 2005 YX64 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265842 2005 YC65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265843 2005 YG71 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265844 2005 YF73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265845 2005 YJ76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
265846 2005 YF80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
265847 2005 YD81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265848 2005 YX81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265849 2005 YA91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
265850 2005 YQ92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
265851 2005 YE95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265852 2005 YY110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
265853 2005 YC120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
265854 2005 YX131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
265855 2005 YQ142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
265856 2005 YM148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265857 2005 YR151 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
265858 2005 YC157 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
265859 2005 YZ159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265860 2005 YJ161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265861 2005 YP161 27/12/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
265862 2005 YG162 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
265863 2005 YH162 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
265864 2005 YB164 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265865 2005 YD164 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265866 2005 YT170 29/12/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
265867 2005 YD179 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
265868 2005 YQ186 29/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
265869 2005 YQ198 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265870 2005 YD203 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
265871 2005 YC223 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
265872 2005 YD224 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265873 2005 YL229 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
265874 2005 YK235 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
265875 2005 YQ258 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
265876 2005 YB282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
265877 2005 YJ282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
265878 2005 YM282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
265879 2006 AQ7 05/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
265880 2006 AT7 05/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
265881 2006 AA8 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
265882 2006 AF8 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
265883 2006 AB12 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265884 2006 AM23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265885 2006 AQ26 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
265886 2006 AE29 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
265887 2006 AK29 02/01/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
265888 2006 AL31 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265889 2006 AK57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
265890 2006 AA62 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
265891 2006 AX62 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265892 2006 AE63 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
265893 2006 AM65 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265894 2006 AA75 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
265895 2006 AB78 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
265896 2006 AO92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
265897 2006 BG29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,4 km MPC · JPL
265898 2006 BP29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,4 km MPC · JPL
265899 2006 BD34 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
265900 2006 BY34 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL