Danh sách tiểu hành tinh/265501–265600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265501 2005 JR12 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 940 m MPC · JPL
265502 2005 JS14 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
265503 2005 JH48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265504 2005 JT50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
265505 2005 JK52 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265506 2005 JK55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265507 2005 JJ56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265508 2005 JP79 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
265509 2005 JG92 11/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265510 2005 JE160 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
265511 2005 JZ183 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
265512 2005 KG13 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
265513 2005 LF3 02/06/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265514 2005 LQ22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
265515 2005 LL24 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265516 2005 LM53 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
265517 2005 MK8 27/06/2005 Junk Bond D. Healy 860 m MPC · JPL
265518 2005 MF9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
265519 2005 MN9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265520 2005 MT16 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
265521 2005 MG22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265522 2005 ML34 29/06/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
265523 2005 MM37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
265524 2005 MS39 29/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
265525 2005 MD44 27/06/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
265526 2005 NA 01/07/2005 Wrightwood J. W. Young 1,0 km MPC · JPL
265527 2005 NC8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265528 2005 NZ20 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
265529 2005 NY21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265530 2005 NG33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265531 2005 NG34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
265532 2005 NC38 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
265533 2005 ND42 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265534 2005 NU60 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
265535 2005 NJ74 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
265536 2005 NO78 12/07/2005 Junk Bond D. Healy 900 m MPC · JPL
265537 2005 NO79 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
265538 2005 NB83 15/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
265539 2005 NQ89 04/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265540 2005 NZ121 04/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265541 2005 NF122 03/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
265542 2005 OM2 26/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
265543 2005 OM3 26/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
265544 2005 OU5 28/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
265545 2005 OQ6 28/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
265546 2005 OR10 27/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265547 2005 OP12 29/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265548 2005 OD14 30/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
265549 2005 OZ14 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
265550 2005 OL19 29/07/2005 Needville J. Dellinger, D. Wells 970 m MPC · JPL
265551 2005 OG21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265552 2005 PW 01/08/2005 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
265553 2005 PO2 02/08/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
265554 2005 PG4 04/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265555 2005 PQ9 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265556 2005 PX9 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265557 2005 PC14 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265558 2005 PM23 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
265559 2005 PM24 10/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 940 m MPC · JPL
265560 2005 QT5 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265561 2005 QW29 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
265562 2005 QF33 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265563 2005 QX33 25/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
265564 2005 QT46 26/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
265565 2005 QY46 26/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
265566 2005 QD49 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
265567 2005 QA51 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265568 2005 QQ57 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265569 2005 QT65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
265570 2005 QR76 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265571 2005 QY90 25/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
265572 2005 QX95 27/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
265573 2005 QP101 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265574 2005 QQ108 27/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
265575 2005 QQ113 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265576 2005 QK116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265577 2005 QC118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265578 2005 QH123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
265579 2005 QO132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265580 2005 QT135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
265581 2005 QU146 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
265582 2005 QY146 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
265583 2005 QS147 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
265584 2005 QZ147 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
265585 2005 QL153 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
265586 2005 QU153 27/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
265587 2005 QP154 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
265588 2005 QF160 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
265589 2005 QK162 30/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
265590 2005 QS165 31/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
265591 2005 QB176 31/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265592 2005 QE189 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
265593 2005 RO1 01/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
265594 Keletiágnes 2005 RS3 05/09/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 790 m MPC · JPL
265595 2005 RV10 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
265596 2005 RE17 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265597 2005 RL20 01/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
265598 2005 RP20 01/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265599 2005 RM23 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265600 2005 RO27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL