Danh sách tiểu hành tinh/264501–264600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264501 2001 QG91 22/08/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
264502 2001 QT118 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
264503 2001 QG135 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264504 2001 QK135 22/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264505 2001 QC155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
264506 2001 QQ163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
264507 2001 QR172 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264508 2001 QV176 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
264509 2001 QU211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
264510 2001 QH216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
264511 2001 QU217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
264512 2001 QM218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
264513 2001 QT227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
264514 2001 QL249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264515 2001 QS252 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264516 2001 QO254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
264517 2001 QL268 20/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
264518 2001 QY272 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264519 2001 QY281 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264520 2001 RG10 10/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
264521 2001 RB13 09/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264522 2001 RP14 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264523 2001 RX40 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264524 2001 RC52 12/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
264525 2001 RA60 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264526 2001 RG61 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264527 2001 RX79 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
264528 2001 RG96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264529 2001 RP111 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
264530 2001 RV112 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264531 2001 RH117 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264532 2001 RR137 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264533 2001 RO138 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264534 2001 RM154 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
264535 2001 RR155 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264536 2001 SR 17/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
264537 2001 SW3 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264538 2001 SS8 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264539 2001 SR12 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264540 2001 SJ34 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
264541 2001 SK35 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264542 2001 SE58 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264543 2001 SR72 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264544 2001 SR119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264545 2001 SQ123 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264546 2001 SA168 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264547 2001 SX174 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264548 2001 SR178 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264549 2001 SP204 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264550 2001 SR224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264551 2001 SV224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264552 2001 SL229 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264553 2001 SM237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264554 2001 SR254 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264555 2001 SR258 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264556 2001 SG268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
264557 2001 SU298 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264558 2001 SM305 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264559 2001 SV308 22/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264560 2001 SP315 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264561 2001 SV354 25/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
264562 2001 TH2 06/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
264563 2001 TN10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
264564 2001 TS21 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
264565 2001 TR29 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264566 2001 TG32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264567 2001 TM33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264568 2001 TK37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
264569 2001 TZ65 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264570 2001 TV70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264571 2001 TY72 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264572 2001 TD73 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264573 2001 TG92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264574 2001 TK93 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264575 2001 TE104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
264576 2001 TV118 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264577 2001 TA120 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264578 2001 TX120 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264579 2001 TU123 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
264580 2001 TQ133 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
264581 2001 TV159 13/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
264582 2001 TY159 13/10/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
264583 2001 TK161 11/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264584 2001 TD164 11/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264585 2001 TR167 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264586 2001 TV180 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264587 2001 TF189 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264588 2001 TY190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264589 2001 TZ195 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
264590 2001 TR212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
264591 2001 TE214 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
264592 2001 TL233 15/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
264593 2001 TW236 08/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
264594 2001 UM1 19/10/2001 Emerald Lane L. Ball 1,0 km MPC · JPL
264595 2001 UX13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
264596 2001 UV27 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264597 2001 UY28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264598 2001 UD60 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264599 2001 US60 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264600 2001 UZ61 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL