Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/265301–265400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265301 2004 GQ74 15/04/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
265302 2004 HE4 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265303 2004 HT7 19/04/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
265304 2004 HZ25 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265305 2004 HN28 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265306 2004 HJ36 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
265307 2004 HG44 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
265308 2004 HU68 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
265309 2004 JW8 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
265310 2004 JW13 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265311 2004 JV43 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
265312 2004 JB44 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
265313 2004 KZ6 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265314 2004 KL13 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265315 2004 NM 09/07/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
265316 2004 NH1 09/07/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
265317 2004 NV6 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265318 2004 NZ7 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
265319 2004 NV8 14/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
265320 2004 NJ14 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
265321 2004 NG15 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265322 2004 NB17 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
265323 2004 NA23 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
265324 2004 NF24 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
265325 2004 NS24 15/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
265326 2004 NP28 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
265327 2004 OS 17/07/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
265328 2004 OG1 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
265329 2004 PC10 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
265330 2004 PS11 07/08/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265331 2004 PH16 07/08/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
265332 2004 PA18 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
265333 2004 PN37 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
265334 2004 PZ38 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
265335 2004 PO39 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
265336 2004 PP43 06/08/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265337 2004 PE52 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
265338 2004 PM58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
265339 2004 PJ63 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265340 2004 PR72 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265341 2004 PV88 08/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
265342 2004 QQ3 19/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265343 2004 QJ12 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
265344 2004 RB4 04/09/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
265345 2004 RT20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265346 2004 RH25 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
265347 2004 RV38 07/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
265348 2004 RB48 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
265349 2004 RY50 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
265350 2004 RG59 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265351 2004 RT59 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
265352 2004 RL61 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
265353 2004 RH75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
265354 2004 RR78 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
265355 2004 RF83 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
265356 2004 RE87 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
265357 2004 RJ91 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
265358 2004 RH93 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265359 2004 RB95 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
265360 2004 RC101 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265361 2004 RF112 06/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
265362 2004 RZ118 07/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
265363 2004 RZ125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265364 2004 RS133 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265365 2004 RW151 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
265366 2004 RK158 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
265367 2004 RZ159 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
265368 2004 RZ180 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
265369 2004 RJ181 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
265370 2004 RC188 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
265371 2004 RT195 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
265372 2004 RD211 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
265373 2004 RU215 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
265374 2004 RL224 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265375 2004 RP225 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
265376 2004 RG227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
265377 2004 RY240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
265378 2004 RY247 12/09/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
265379 2004 RV248 12/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
265380 2004 RD253 15/09/2004 Mauna Kea J. Pittichová, J. Bedient 2,3 km MPC · JPL
265381 2004 RJ269 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265382 2004 RN271 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265383 2004 RS291 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
265384 2004 RE296 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265385 2004 RE298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265386 2004 RR298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265387 2004 RW319 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
265388 2004 RZ323 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
265389 2004 RV345 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
265390 2004 SN8 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
265391 2004 SS21 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
265392 2004 SQ30 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265393 2004 SM46 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
265394 2004 SS56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
265395 2004 TM4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265396 2004 TS15 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265397 2004 TR17 11/10/2004 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
265398 2004 TR18 14/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
265399 2004 TK20 15/10/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
265400 2004 TB28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL