Danh sách tiểu hành tinh/264301–264400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264301 1999 AW29 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
264302 1999 CG51 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264303 1999 FQ63 20/03/1999 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
264304 1999 FQ78 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
264305 1999 KF12 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264306 1999 LW12 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264307 1999 LE29 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
264308 1999 NA5 13/07/1999 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
264309 1999 RW12 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
264310 1999 RH95 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264311 1999 RS157 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264312 1999 RY168 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264313 1999 TR23 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
264314 1999 TZ69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
264315 1999 TK84 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
264316 1999 TS117 04/10/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
264317 1999 TY134 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264318 1999 TU145 07/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
264319 1999 TD155 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264320 1999 TS156 08/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
264321 1999 TT209 14/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264322 1999 TZ249 09/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
264323 1999 TP263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
264324 1999 TW266 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264325 1999 TW283 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264326 1999 TP286 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264327 1999 TU301 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
264328 1999 UA21 20/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
264329 1999 UN21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
264330 1999 UB37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
264331 1999 UG47 29/10/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
264332 1999 VJ61 04/11/1999 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
264333 1999 VE101 09/11/1999 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
264334 1999 VT116 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
264335 1999 VD139 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
264336 1999 VV139 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
264337 1999 VN141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
264338 1999 VZ151 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
264339 1999 VR163 14/11/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
264340 1999 XE15 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264341 1999 XF17 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264342 1999 XN49 07/12/1999 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
264343 1999 XQ50 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264344 1999 XT56 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
264345 1999 XN59 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264346 1999 XE106 11/12/1999 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
264347 1999 XZ135 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
264348 1999 XJ137 15/12/1999 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
264349 1999 XH148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
264350 1999 XV232 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264351 1999 XY233 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
264352 1999 XF235 05/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
264353 1999 YR7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
264354 2000 AJ20 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
264355 2000 AN28 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
264356 2000 AB45 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
264357 2000 AZ93 07/01/2000 Socorro LINEAR 110 m MPC · JPL
264358 2000 AY133 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264359 2000 AC211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
264360 2000 AL236 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
264361 2000 BV5 27/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264362 2000 BA25 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264363 2000 BE42 31/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
264364 2000 CC56 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
264365 2000 CH79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
264366 2000 CA99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
264367 2000 CZ104 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
264368 2000 CZ109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
264369 2000 CH132 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
264370 2000 DZ8 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
264371 2000 DO9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
264372 2000 DK10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
264373 2000 DO16 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264374 2000 DC23 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
264375 2000 DG30 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
264376 2000 DE31 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264377 2000 DQ32 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264378 2000 DP43 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
264379 2000 DY47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264380 2000 DQ48 29/02/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
264381 2000 DB52 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
264382 2000 DW62 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
264383 2000 DN69 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264384 2000 DC77 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264385 2000 DR85 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264386 2000 DH87 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264387 2000 DR89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
264388 2000 DY89 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
264389 2000 DF91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
264390 2000 DQ91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
264391 2000 EM2 03/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264392 2000 EZ8 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
264393 2000 ET9 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
264394 2000 EW21 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264395 2000 EZ26 03/03/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
264396 2000 EP52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
264397 2000 EB100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
264398 2000 EY115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
264399 2000 EP133 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264400 2000 EH138 11/03/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL