Danh sách tiểu hành tinh/266301–266400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266301 2007 BT101 16/01/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
266302 2007 CG 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266303 2007 CK5 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266304 2007 CO8 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266305 2007 CW11 06/02/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
266306 2007 CD12 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266307 2007 CS14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266308 2007 CR19 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266309 2007 CO20 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
266310 2007 CO29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266311 2007 CK31 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266312 2007 CY37 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266313 2007 CU40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266314 2007 CO45 08/02/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
266315 2007 CQ50 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
266316 2007 CT52 10/02/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
266317 2007 CQ56 15/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
266318 2007 CS56 15/02/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
266319 2007 CV64 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
266320 2007 CD65 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
266321 2007 CL65 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
266322 2007 CU65 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266323 2007 DL2 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
266324 2007 DT2 16/02/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
266325 2007 DF6 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
266326 2007 DV9 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266327 2007 DN17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
266328 2007 DC19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266329 2007 DB24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266330 2007 DH24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266331 2007 DP25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266332 2007 DG38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266333 2007 DJ42 16/02/2007 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
266334 2007 DB47 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
266335 2007 DF59 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266336 2007 DT59 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
266337 2007 DD60 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
266338 2007 DO70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266339 2007 DW74 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266340 2007 DW77 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266341 2007 DK80 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
266342 2007 DO86 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
266343 2007 DT89 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266344 2007 DE90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266345 2007 DU93 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
266346 2007 DE95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266347 2007 DK101 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
266348 2007 DC102 24/02/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,1 km MPC · JPL
266349 2007 DA103 17/02/2007 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
266350 2007 DN105 16/02/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
266351 2007 DU105 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266352 2007 DG109 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
266353 2007 DV112 16/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
266354 2007 DT114 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266355 2007 DK116 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
266356 2007 EQ3 09/03/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
266357 2007 EY9 10/03/2007 Marly P. Kocher 2,5 km MPC · JPL
266358 2007 ED25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
266359 2007 EU34 10/03/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
266360 2007 EH35 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266361 2007 EE42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266362 2007 EW48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
266363 2007 ED49 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
266364 2007 ET52 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266365 2007 ER56 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
266366 2007 EO62 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266367 2007 EM64 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266368 2007 EE66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266369 2007 EY77 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
266370 2007 EE78 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
266371 2007 EP78 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
266372 2007 EM80 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266373 2007 EG83 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
266374 2007 EJ97 10/03/2007 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
266375 2007 EN99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266376 2007 EP100 11/03/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
266377 2007 ED105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
266378 2007 ET111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266379 2007 EZ111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
266380 2007 ED113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266381 2007 EF115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
266382 2007 EN115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
266383 2007 EE120 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
266384 2007 EV122 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
266385 2007 ET124 14/03/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
266386 2007 EK128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
266387 2007 EN131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
266388 2007 ET131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266389 2007 EH135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
266390 2007 EG139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266391 2007 ET139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
266392 2007 EK145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266393 2007 EN150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
266394 2007 ED155 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
266395 2007 EL168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266396 2007 EL170 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
266397 2007 EE171 11/03/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,1 km MPC · JPL
266398 2007 EC183 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266399 2007 EA187 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266400 2007 EW187 15/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL