Danh sách tiểu hành tinh/264101–264200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264101 2009 SN302 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
264102 2009 SE305 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
264103 2009 SF306 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
264104 2009 SA311 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
264105 2009 SK329 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
264106 2009 SY330 19/09/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
264107 2009 SZ337 28/09/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
264108 2009 SH338 24/09/2009 Hibiscus N. Teamo 4,4 km MPC · JPL
264109 2009 SK339 22/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
264110 2009 SL339 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
264111 2009 SY340 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
264112 2009 SZ345 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
264113 2009 SA351 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
264114 2009 SK353 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
264115 2009 SR354 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
264116 2009 SV355 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
264117 2009 SX362 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
264118 2009 SX363 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
264119 2009 TT7 13/10/2009 Mayhill A. Lowe 15 km MPC · JPL
264120 2009 TJ10 14/10/2009 Nazaret G. Muler 12 km MPC · JPL
264121 2009 TD16 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
264122 2009 TD22 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
264123 2009 TG33 18/09/2009 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
264124 2009 TZ33 09/10/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
264125 2009 TE35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 15 km MPC · JPL
264126 2009 TY38 15/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
264127 2009 TN39 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
264128 2009 TH40 15/10/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
264129 2009 TP40 15/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
264130 2009 TK46 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
264131 Bornim 2009 UQ4 19/10/2009 Inastars B. Thinius 1,2 km MPC · JPL
264132 2009 UC5 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 11 km MPC · JPL
264133 2009 UX15 17/10/2009 La Cañada J. Lacruz 13 km MPC · JPL
264134 2009 UZ21 16/10/2009 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
264135 2009 UX50 22/10/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
264136 2009 UE62 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
264137 2009 UP71 22/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
264138 2009 UX77 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
264139 2009 UP78 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
264140 2009 UD87 24/10/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
264141 2009 UG87 24/10/2009 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
264142 2009 UV88 22/10/2009 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
264143 2009 UO90 16/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
264144 2009 UJ91 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
264145 2009 UY97 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
264146 2009 UU98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
264147 2009 UF132 16/10/2009 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
264148 2009 UD137 27/10/2009 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
264149 2009 UD141 26/10/2009 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
264150 Dolops 2009 VT24 10/11/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 10 km MPC · JPL
264151 2009 VE76 14/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
264152 2009 VC78 09/11/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
264153 2009 VH80 11/11/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
264154 2009 VA107 08/11/2009 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
264155 2009 VJ109 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
264156 2009 WV5 17/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 15 km MPC · JPL
264157 2009 YM 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16 km MPC · JPL
264158 2010 AJ22 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
264159 2010 AS29 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264160 2010 AJ32 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
264161 2010 AA100 12/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
264162 2010 AL102 12/01/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
264163 2010 AO103 12/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
264164 2010 AV106 12/01/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
264165 Poehler 2010 AP120 14/01/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
264166 2010 AA123 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
264167 2010 BB65 21/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
264168 2010 CW19 14/02/2010 Desert Moon B. L. Stevens 2,9 km MPC · JPL
264169 2010 CW55 12/02/2010 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264170 2010 CE78 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
264171 2010 CF106 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
264172 2010 CE122 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
264173 2010 CQ127 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
264174 2010 CR149 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
264175 2010 DG20 17/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
264176 2010 DA35 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
264177 2010 DF46 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
264178 2010 ED30 05/03/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
264179 2010 ED38 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
264180 2010 EF42 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
264181 2010 ET60 13/03/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
264182 2010 EQ77 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
264183 2010 EQ104 12/03/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
264184 2010 EV120 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
264185 2010 EU126 15/03/2010 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
264186 2010 EP135 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
264187 2010 FB12 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
264188 2010 FV15 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
264189 2010 FV55 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
264190 2010 FY93 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
264191 2010 GA27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
264192 2010 GQ97 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
264193 2010 GL125 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264194 2010 GN130 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
264195 2010 HX66 26/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
264196 2010 JP40 05/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 5,4 km MPC · JPL
264197 2010 JL73 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
264198 2010 JY116 07/05/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
264199 2010 LV45 08/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
264200 2010 MZ52 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL