Danh sách tiểu hành tinh/265001–265100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265001 2003 ES35 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
265002 2003 EF49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
265003 2003 EK57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
265004 2003 EU57 09/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
265005 2003 ED59 11/03/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
265006 2003 EH63 10/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
265007 2003 FH27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265008 2003 FK68 26/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
265009 2003 FA69 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265010 2003 FQ80 27/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
265011 2003 FK94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
265012 2003 FM103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265013 2003 FX129 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
265014 2003 FE130 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265015 2003 GN8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
265016 2003 GS24 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265017 2003 GC34 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
265018 2003 GS43 09/04/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
265019 2003 HS1 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
265020 2003 HF17 24/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
265021 2003 HP22 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265022 2003 HA31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265023 2003 HA42 29/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
265024 2003 HJ42 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
265025 2003 JG17 08/05/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265026 2003 LT6 07/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265027 2003 MH2 23/06/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
265028 2003 MZ12 24/06/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
265029 2003 NK 01/07/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
265030 2003 NE2 03/07/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
265031 2003 OT 21/07/2003 Wrightwood J. W. Young 2,2 km MPC · JPL
265032 2003 OU 20/07/2003 Palomar NEAT APO 1,8 km MPC · JPL
265033 2003 OF15 22/07/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
265034 2003 OT19 31/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
265035 2003 OZ19 30/07/2003 Needville W. G. Dillon, P. Garossino 4,6 km MPC · JPL
265036 2003 OP27 24/07/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
265037 2003 OT30 24/07/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
265038 2003 OV32 24/07/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
265039 2003 PM1 01/08/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
265040 2003 QQ2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
265041 2003 QB7 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
265042 2003 QH26 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
265043 2003 QG27 23/08/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
265044 2003 QE35 22/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
265045 2003 QS49 22/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
265046 2003 QH54 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
265047 2003 QG65 23/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
265048 2003 QP75 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
265049 2003 QA80 27/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,1 km MPC · JPL
265050 2003 QR105 31/08/2003 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
265051 2003 QB113 31/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
265052 2003 QD114 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
265053 2003 RF2 02/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
265054 2003 RG10 03/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 780 m MPC · JPL
265055 2003 RY10 04/09/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
265056 2003 SB9 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
265057 2003 SS28 18/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
265058 2003 SS30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
265059 2003 SD33 18/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 3,6 km MPC · JPL
265060 2003 SV38 16/09/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
265061 2003 SG39 16/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
265062 2003 SZ40 17/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
265063 2003 SP45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
265064 2003 SA49 18/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
265065 2003 SX58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
265066 2003 SC78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
265067 2003 SR82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
265068 2003 SM83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265069 2003 SY94 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
265070 2003 SA97 19/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
265071 2003 SB105 20/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265072 2003 SE106 20/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
265073 2003 SJ132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
265074 2003 SD140 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
265075 2003 SN145 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
265076 2003 SJ152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
265077 2003 SE154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
265078 2003 SN160 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
265079 2003 SW162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265080 2003 SY170 23/09/2003 Uccle T. Pauwels 710 m MPC · JPL
265081 2003 SN176 18/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
265082 2003 SU178 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
265083 2003 SE188 22/09/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
265084 2003 SD191 18/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
265085 2003 SM209 24/09/2003 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
265086 2003 SS209 25/09/2003 Kvistaberg UDAS 4,8 km MPC · JPL
265087 2003 SR235 25/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
265088 2003 SW242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
265089 2003 SG264 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265090 2003 SK274 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265091 2003 SG277 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
265092 2003 SJ277 30/09/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
265093 2003 ST286 21/09/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
265094 2003 SF289 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
265095 2003 SG289 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
265096 2003 SE290 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
265097 2003 SJ298 18/09/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
265098 2003 SD305 17/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
265099 2003 SX306 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265100 2003 SZ307 27/09/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL