Danh sách tiểu hành tinh/27501–27600

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27501 2000 GP135 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27502 Stephbecca 2000 GR137 03/04/2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman 3,5 km MPC · JPL
27503 Dankof 2000 GM140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
27504 2000 GK141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
27505 Catieblazek 2000 GN141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
27506 Glassmeier 2000 GQ141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
27507 Travisbrown 2000 GS141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
27508 2000 GS142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
27509 Burcher 2000 GB143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
27510 2000 GD143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
27511 Emiliedunham 2000 GD153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
27512 Gilstrap 2000 GC167 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
27513 2000 GY169 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
27514 Markov 2000 HM3 26/04/2000 Prescott P. G. Comba 4,9 km MPC · JPL
27515 Gunnels 2000 HM7 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
27516 2000 HN10 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
27517 2000 HD13 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
27518 2000 HE14 28/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
27519 Miames 2000 HV20 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
27520 Rounds 2000 HL26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
27521 2000 HS26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
27522 Lenkenyon 2000 HF29 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
27523 2000 HC31 28/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
27524 Clousing 2000 HZ33 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
27525 Vartovka 2000 HZ34 29/04/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,0 km MPC · JPL
27526 2000 HP51 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
27527 Kirkkoehler 2000 HL52 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
27528 2000 HS54 29/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
27529 Rhiannonmayne 2000 HJ64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
27530 2000 HC66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
27531 Sweaton 2000 HH66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
27532 2000 HL66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
27533 Johnbrucato 2000 HP70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
27534 2000 HB76 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27535 2000 HL76 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
27536 2000 HY77 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
27537 2000 HZ83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
27538 2000 HB89 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27539 Elmoutamid 2000 HB97 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
27540 2000 HA100 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
27541 2000 JU2 03/05/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
27542 2000 JB11 03/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
27543 2000 JC13 06/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
27544 2000 JR14 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
27545 2000 JX16 05/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
27546 Maryfran 2000 JB17 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
27547 2000 JW20 06/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
27548 2000 JY22 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
27549 Joannemichet 2000 JF23 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27550 2000 JC24 07/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
27551 Pelayo 2000 JU31 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27552 2000 JZ32 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
27553 2000 JB39 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
27554 2000 JM39 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
27555 2000 JT43 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
27556 Williamprem 2000 JO54 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27557 2000 JP55 06/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
27558 2000 JW55 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
27559 2000 JB66 06/05/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
27560 2000 JK81 08/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
27561 2000 KJ1 24/05/2000 Črni Vrh Črni Vrh 20 km MPC · JPL
27562 2000 KJ54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
27563 2000 KD60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
27564 Astreichelt 2000 KE77 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27565 2000 KX81 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
27566 2000 LX32 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
27567 2000 OK36 24/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
27568 2000 PT6 04/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
27569 2000 QW122 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
27570 Erinschumacher 2000 QA150 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
27571 Bobscott 2000 QT204 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
27572 Shurtleff 2000 QS227 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
27573 2000 RU2 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
27574 2000 RT16 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
27575 2000 RX29 01/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
27576 Denisespirou 2000 RM70 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
27577 2000 RZ76 08/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
27578 Yogisullivan 2000 SX142 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27579 2000 TA29 03/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
27580 Angelataylor 2000 UJ23 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
27581 2000 UR26 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
27582 Jackieterrel 2000 UJ50 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
27583 2000 UF72 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
27584 Barbaravelez 2000 UH99 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27585 2000 VN1 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
27586 2000 XH34 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27587 2000 XG39 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
27588 Wegley 2000 YP10 22/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
27589 Paigegentry 2000 YV95 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
27590 Koarimatsu 2000 YO132 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
27591 Rugilmartin 2001 AL15 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
27592 2001 AL44 14/01/2001 Kvistaberg UDAS 4,0 km MPC · JPL
27593 Oliviamarie 2001 CA13 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27594 2001 CZ19 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27595 Hnath 2001 CR42 13/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
27596 Maldives 2001 DH 16/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
27597 Varuniyer 2001 DF14 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
27598 2001 DZ28 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
27599 2001 FN2 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27600 2001 FB26 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL