Danh sách tiểu hành tinh/26401–26500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26401 Sobotište 1999 WX 19/11/1999 Ondřejov P. Kušnirák 2,4 km MPC · JPL
26402 1999 WB5 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
26403 1999 WF18 30/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
26404 1999 XF1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
26405 1999 XS15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,0 km MPC · JPL
26406 1999 XZ21 05/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
26407 1999 XT24 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
26408 1999 XO33 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
26409 1999 XV33 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
26410 1999 XZ34 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
26411 Jocorbferg 1999 XA40 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26412 Charlesyu 1999 XR60 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
26413 1999 XB62 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
26414 Amychyao 1999 XS65 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26415 1999 XK83 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
26416 1999 XM84 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
26417 Michaelgord 1999 XO87 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26418 1999 XP94 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
26419 1999 XR95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
26420 1999 XL103 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
26421 1999 XP113 11/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26422 Marekbuchman 1999 XV131 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
26423 1999 XN140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
26424 Jacquelihung 1999 XT152 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26425 Linchichieh 1999 XR156 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26426 Koechl 1999 XB158 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26427 1999 XG165 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
26428 1999 XR169 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
26429 Andiwagner 1999 XG170 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
26430 Thomwilkason 1999 XW176 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
26431 1999 XT193 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
26432 1999 XZ202 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
26433 Michaelyurko 1999 XK215 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
26434 1999 XQ216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
26435 Juliebrisset 1999 XS241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
26436 1999 YV4 28/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 2,6 km MPC · JPL
26437 1999 YD8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
26438 Durling 1999 YE13 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
26439 2000 AZ1 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,5 km MPC · JPL
26440 2000 AA4 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
26441 Nanayakkara 2000 AX33 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
26442 Matfernandez 2000 AK41 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
26443 2000 AT50 05/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 9,7 km MPC · JPL
26444 2000 AB58 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
26445 2000 AY61 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
26446 2000 AE64 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
26447 Akrishnan 2000 AX67 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26448 Tongjili 2000 AC76 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
26449 2000 AJ85 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
26450 Tanyapetach 2000 AQ85 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
26451 Khweis 2000 AB86 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26452 2000 AU87 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26453 2000 AH89 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
26454 2000 AQ89 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
26455 Priyamshah 2000 AP95 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
26456 2000 AY101 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
26457 Naomishah 2000 AL105 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26458 Choihyuna 2000 AC110 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
26459 Shinsubin 2000 AD117 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
26460 2000 AZ120 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26461 2000 AW124 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
26462 Albertcui 2000 AL126 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
26463 2000 AW137 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
26464 2000 AA138 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
26465 2000 AF140 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
26466 Zarrin 2000 AA142 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
26467 Jamespopper 2000 AX142 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26468 Ianchan 2000 AO143 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
26469 2000 AE147 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26470 2000 AT150 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
26471 Tracybecker 2000 AS152 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
26472 2000 AC162 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
26473 2000 AD171 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
26474 Davidsimon 2000 AA175 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
26475 Krisztisugar 2000 AD185 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
26476 2000 AK185 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
26477 2000 AF197 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
26478 Cristianrosu 2000 AM197 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
26479 2000 AE198 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26480 2000 AG198 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
26481 2000 AS200 09/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
26482 2000 AM203 10/01/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
26483 2000 AX204 10/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
26484 2000 AZ215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
26485 Edwinpost 2000 AD231 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
26486 2000 AQ231 04/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26487 2000 AV236 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
26488 Beiser 2000 AB242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
26489 2000 AS242 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
26490 2000 AN245 10/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
26491 2000 BT3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
26492 2000 BA13 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
26493 Paulsucala 2000 BQ16 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26494 2000 BR22 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
26495 Eichorn 2000 BX22 30/01/2000 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
26496 2000 CE1 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
26497 2000 CS1 03/02/2000 San Marcello A. Boattini, G. Forti 8,5 km MPC · JPL
26498 Dinotina 2000 CV1 04/02/2000 Pian dei Termini A. Boattini, L. Tesi 10 km MPC · JPL
26499 2000 CX1 04/02/2000 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 11 km MPC · JPL
26500 Toshiohino 2000 CC2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL