Danh sách tiểu hành tinh/25501–25600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25501 1999 XK91 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
25502 1999 XO91 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25503 1999 XW93 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
25504 1999 XS94 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
25505 1999 XQ95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
25506 1999 XS95 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
25507 1999 XB96 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
25508 1999 XC96 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
25509 Rodwong 1999 XF97 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
25510 Donvincent 1999 XJ97 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25511 Annlipinsky 1999 XM97 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25512 Anncomins 1999 XT97 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25513 Weseley 1999 XM98 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25514 Lisawu 1999 XJ99 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25515 Briancarey 1999 XU99 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25516 Davidknight 1999 XS100 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25517 Davidlau 1999 XD101 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25518 Paulcitrin 1999 XO101 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
25519 Bartolomeo 1999 XS101 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25520 Deronchang 1999 XV102 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25521 Stevemorgan 1999 XH103 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25522 Roisen 1999 XK103 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25523 1999 XU104 10/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
25524 1999 XA106 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
25525 1999 XM113 11/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25526 1999 XV115 05/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
25527 1999 XM117 05/12/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
25528 1999 XP126 07/12/1999 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
25529 1999 XL127 11/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,8 km MPC · JPL
25530 1999 XQ127 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
25531 Lessek 1999 XE133 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25532 1999 XJ133 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
25533 1999 XC140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
25534 1999 XK140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
25535 1999 XF144 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,0 km MPC · JPL
25536 1999 XG144 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
25537 1999 XK157 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25538 Markcarlson 1999 XN158 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25539 Roberthelm 1999 XA159 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25540 1999 XQ159 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25541 Greathouse 1999 XB160 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25542 Garabedian 1999 XH160 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25543 Fruen 1999 XR160 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
25544 Renerogers 1999 XU161 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
25545 1999 XG164 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25546 1999 XL164 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25547 1999 XV164 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
25548 1999 XP165 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
25549 Jonsauer 1999 XZ167 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25550 1999 XH168 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25551 Drewhall 1999 XP168 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25552 Gaster 1999 XS168 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25553 Ivanlafer 1999 XC169 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25554 Jayaranjan 1999 XG169 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25555 Ratnavarma 1999 XJ169 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
25556 1999 XP169 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25557 1999 XW171 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25558 1999 XT172 10/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
25559 1999 XW172 10/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25560 Chaihaoxi 1999 XD173 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25561 Leehyunki 1999 XN173 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25562 Limdarren 1999 XJ174 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25563 1999 XR174 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25564 1999 XC175 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
25565 Lusiyang 1999 XM175 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
25566 Panying 1999 XM177 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25567 1999 XJ178 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
25568 1999 XC179 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25569 1999 XE192 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25570 Kesun 1999 XT194 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25571 1999 XP195 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25572 1999 XJ197 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
25573 Wanghaoyu 1999 XT205 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25574 1999 XZ205 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
25575 1999 XD206 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
25576 1999 XL213 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25577 Wangmanqiang 1999 XN213 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25578 1999 XB217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
25579 1999 XO217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
25580 Xuelai 1999 XU220 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25581 1999 XD221 14/12/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
25582 1999 XG221 14/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25583 1999 XJ221 14/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25584 Zhangnelson 1999 XO221 15/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25585 1999 XK224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
25586 1999 XY225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
25587 1999 XL227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
25588 1999 XW230 07/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
25589 1999 XY231 09/12/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
25590 1999 XM238 03/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
25591 1999 XG252 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
25592 1999 YO1 19/12/1999 Moriyama Y. Ikari 3,2 km MPC · JPL
25593 Camillejordan 1999 YA5 28/12/1999 Prescott P. G. Comba 3,6 km MPC · JPL
25594 Kessler 1999 YA9 29/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 7,3 km MPC · JPL
25595 1999 YD9 29/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 3,3 km MPC · JPL
25596 1999 YO9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
25597 Glendahill 1999 YS14 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
25598 1999 YK16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
25599 2000 AN 02/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,3 km MPC · JPL
25600 2000 AS1 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL