Danh sách tiểu hành tinh/264001–264100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264001 2009 OV6 21/07/2009 Hibiscus N. Teamo 3,9 km MPC · JPL
264002 2009 OU8 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
264003 2009 OC9 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
264004 2009 OO10 26/07/2009 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
264005 2009 OA11 28/07/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
264006 2009 OC15 28/07/2009 Sierra Stars R. Matson 3,4 km MPC · JPL
264007 2009 OY17 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
264008 2009 OM19 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
264009 2009 OM24 19/07/2009 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
264010 2009 PB2 15/08/2009 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
264011 2009 PP2 13/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
264012 2009 PJ5 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
264013 2009 PX5 10/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
264014 2009 PY6 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
264015 2009 PS7 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
264016 2009 PU9 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
264017 2009 PF14 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
264018 2009 PL18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
264019 2009 PR19 02/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
264020 Stuttgart 2009 QS1 17/08/2009 Tzec Maun E. Schwab 1,5 km MPC · JPL
264021 2009 QB2 17/08/2009 Vicques M. Ory 5,1 km MPC · JPL
264022 2009 QD2 16/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 5,8 km MPC · JPL
264023 2009 QA8 19/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
264024 2009 QB8 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
264025 2009 QF9 21/08/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 970 m MPC · JPL
264026 2009 QO11 22/08/2009 Sandlot G. Hug 2,1 km MPC · JPL
264027 2009 QN12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
264028 2009 QV13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
264029 2009 QB22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
264030 2009 QX25 18/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
264031 2009 QV30 23/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
264032 2009 QX31 23/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
264033 Boris-Mikhail 264033|Boris-Mikhail}} 26/08/2009 Plana F. Fratev 1,3 km MPC · JPL
264034 2009 QX39 24/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 7,0 km MPC · JPL
264035 2009 QB41 26/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
264036 2009 QZ51 22/08/2009 Tiki N. Teamo 1,3 km MPC · JPL
264037 2009 QO52 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
264038 2009 QG55 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
264039 2009 QO58 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
264040 2009 QZ59 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
264041 2009 RB3 10/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
264042 2009 RU4 14/09/2009 Mayhill A. Lowe 840 m MPC · JPL
264043 2009 RV6 10/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
264044 2009 RD20 14/09/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
264045 Heinerklinkrad 2009 RC26 13/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 3,5 km MPC · JPL
264046 2009 RS29 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
264047 2009 RO30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
264048 2009 RX33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
264049 2009 RX49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
264050 2009 RJ52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
264051 2009 RD54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
264052 2009 RZ58 15/09/2009 LightBuckets LightBuckets Obs. 3,4 km MPC · JPL
264053 2009 RY62 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
264054 2009 RK70 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
264055 2009 SY5 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
264056 2009 SN18 19/09/2009 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL
264057 2009 SA26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
264058 2009 SP31 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
264059 2009 SP39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
264060 2009 SO75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
264061 Vitebsk 2009 SY100 23/09/2009 Tzec Maun V. Nevski 4,8 km MPC · JPL
264062 2009 SX101 23/09/2009 Dauban F. Kugel 4,2 km MPC · JPL
264063 2009 SE107 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
264064 2009 SS115 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
264065 2009 SN136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
264066 2009 SR136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
264067 2009 SH139 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
264068 2009 SQ148 19/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 12 km MPC · JPL
264069 2009 SD150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
264070 2009 SP153 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
264071 2009 SW159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
264072 2009 ST169 26/09/2009 Wildberg R. Apitzsch 3,4 km MPC · JPL
264073 2009 SA184 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
264074 2009 SF185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
264075 2009 ST185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
264076 2009 SM198 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
264077 Dluzhnevskaya 2009 SH215 24/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 2,9 km MPC · JPL
264078 2009 SZ215 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
264079 2009 SK230 16/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
264080 2009 SN234 16/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
264081 2009 SP238 16/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
264082 2009 SO240 18/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
264083 2009 SM246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
264084 2009 SN246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
264085 2009 SF247 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
264086 2009 SN249 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
264087 2009 SL252 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
264088 2009 SL255 16/09/2009 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
264089 2009 SJ256 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
264090 2009 SL273 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
264091 2009 SR282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264092 2009 SM284 25/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
264093 2009 SK286 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
264094 2009 SS287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
264095 2009 SX288 25/09/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
264096 2009 SC292 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
264097 2009 SK294 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
264098 2009 SB297 28/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
264099 2009 SY299 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
264100 2009 SO301 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL