Danh sách tiểu hành tinh/263901–264000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263901 2009 FF25 23/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
263902 2009 FS34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
263903 2009 FQ35 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263904 2009 FA37 23/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
263905 2009 FC38 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
263906 Yuanfengfang 2009 FS44 21/03/2009 Lulin Observatory Z.-W. Jin, C.-S. Lin 800 m MPC · JPL
263907 2009 FP46 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263908 2009 FV46 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263909 2009 FC48 30/03/2009 Hibiscus N. Teamo 2,3 km MPC · JPL
263910 2009 FZ51 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
263911 2009 FS61 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263912 2009 FA64 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263913 2009 FL64 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263914 2009 FZ65 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263915 2009 FU66 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263916 2009 FW67 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263917 2009 FL69 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263918 2009 FV69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263919 2009 FL72 18/03/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
263920 2009 FH75 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263921 2009 GN3 15/04/2009 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
263922 2009 HQ 16/04/2009 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
263923 2009 HR1 17/04/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
263924 2009 HT5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
263925 2009 HW18 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
263926 2009 HE20 17/04/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
263927 2009 HD28 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
263928 2009 HP36 20/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
263929 2009 HK37 17/04/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
263930 2009 HA42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
263931 2009 HO42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
263932 Speyer 2009 HY44 22/04/2009 Tzec Maun E. Schwab 1,1 km MPC · JPL
263933 2009 HM45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
263934 2009 HF48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
263935 2009 HG53 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
263936 2009 HW53 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
263937 2009 HP54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263938 2009 HR54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
263939 2009 HR57 23/04/2009 Marly P. Kocher 2,1 km MPC · JPL
263940 Malyshkina 2009 HN58 20/04/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,1 km MPC · JPL
263941 2009 HK65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263942 2009 HZ69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263943 2009 HY74 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263944 2009 HD80 28/04/2009 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
263945 2009 HK80 28/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
263946 2009 HZ86 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263947 2009 HL88 24/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
263948 2009 HV88 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
263949 2009 HQ89 30/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
263950 2009 HB94 28/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,2 km MPC · JPL
263951 2009 HJ94 27/04/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,9 km MPC · JPL
263952 2009 HA102 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
263953 2009 HB102 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263954 2009 HD102 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263955 2009 HO102 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263956 2009 HG103 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
263957 2009 HK103 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
263958 2009 HU104 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
263959 2009 JJ 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
263960 2009 JO 03/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
263961 2009 JR1 02/05/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
263962 2009 JA4 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263963 2009 JL4 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,6 km MPC · JPL
263964 2009 JU6 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263965 2009 JP7 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
263966 2009 JK8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
263967 2009 JU8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
263968 2009 JF12 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263969 2009 JD13 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
263970 2009 JQ17 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263971 2009 KB1 17/05/2009 Dauban F. Kugel 3,8 km MPC · JPL
263972 2009 KC1 17/05/2009 Dauban F. Kugel 3,3 km MPC · JPL
263973 2009 KL1 18/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,4 km MPC · JPL
263974 2009 KG2 19/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
263975 2009 KY2 24/05/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 850 m MPC · JPL
263976 2009 KD5 26/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. APO · 790 m MPC · JPL
263977 2009 KH7 26/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
263978 2009 KY7 18/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
263979 2009 KE8 28/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
263980 2009 KV10 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263981 2009 KX16 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
263982 2009 KR17 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
263983 2009 KD22 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
263984 2009 KP22 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
263985 2009 KX22 26/05/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
263986 2009 KO25 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
263987 2009 KR28 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
263988 2009 LJ1 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263989 2009 LP1 12/06/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,6 km MPC · JPL
263990 2009 LX4 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
263991 2009 MZ 21/06/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 7,9 km MPC · JPL
263992 2009 ME5 21/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263993 2009 MT8 27/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,1 km MPC · JPL
263994 2009 MJ9 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
263995 2009 MV9 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
263996 2009 NW 15/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
263997 2009 OK2 18/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
263998 2009 OZ3 17/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
263999 2009 OL4 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
264000 2009 OB6 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also